Aleš Mendiževec: Kako nasilje deluje?

Nasilje z družbo ne izgine, niti s politiko oziroma z oblastjo. Kar je jasno že kar nekaj časa. Ob tem pa se obrača nekoliko manj pozornosti k vprašanju, kako družba – ali pa oblast – razume in navsezadnje tudi uporablja nasilje. Tudi največji liberalni teoretiki tipa John Locke so bili brez usmiljenja in zelo »nasilni« do nasilja, nasilje ni bilo nikoli enoznačno zavrnjeno.

Tudi mi ne bomo enoznačno zavračali niti potrjevali nasilja. Raje mu bomo poskusili postaviti meje: je nasilje samozadostno? Ali pa potrebuje svoje dopolnilo v svobodnem konsenzu ali pa, natančneje, v ideologiji? Ali je ideologija sama neke vrste nasilje? In če se v stari dobri marksistični maniri zavračamo ideološkost, moramo potem – v kolikor smo vsi del ideologije – biti nasilni do samih sebe?

Comments are closed.