Ana Podvršič: Integracija postsocialističnih držav v EU ter odnos med lokalno/nacionalno in globalno dinamiko

V predavanju bomo pod drobnogled vzeli analitični perspektivi, ki sta med kritičnimi analizami razvoja kapitalizma v post-socialističnih državah srednje in vzhodne Evrope ter njihove integracije v EU vodilni. Glavni fokus našega kritičnega soočenja z neogramscijansko šolo in svetovno-sistemske teorijo bo vprašanje odnosa med lokalno/nacionalno in globalno dinamiko. Četudi obe perspektivi deklarativno nasprotujeta metodološkemu nacionalizmu liberalnih analiz, pa njuna analitična aparata, ki temeljita na konstruktivistični oziroma tržno-politični definiciji kapitalizma ter na koncipiranju ekonomije in politike kot avtonomnih družbenih sfer, dejansko implicitno reproducirata dihotomno razumevanje lokalne/nacionalne in mednarodne/globalne ravni. S pomočjo Lacherjeve teorije mednarodnih odnosov, ki predpostavlja, da je razvoj kapitalizma na nacionalni ravni določen z nenehnim prepletanjem lokalne, nacionalne in globalne dinamike, bomo naše predavanje zaključili z očrtom alternativne naracije o razvoju post-jugoslovanskega kapitalizma v Sloveniji

Ana Podvršič je diplomirana francistka in sociologinja kulture. Lani je magistrirala na pariški École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, trenutno pa se kot mlada raziskovalka ukvarja z razvojem kapitalizma v postsocialističnih državah in vzpostavljanjem postsocialistične periferije v Evropski uniji.

Comments are closed.