Andreja Živković – Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Predavanje bo obravnavalo naravo trenutne krize evroobmočja in krizo političnih alternativ. Vzpon nove levice v Grčiji in Franciji je kot artikulacija ljudske želje po enotnosti v boju proti varčevanju zgodovinski korak na poti k oblikovanju leve politične alternative proti neoliberalni diktaturi Evropske unije. Predavanje bo zagovarjalo tri strateške predpostavke: 1) trenutna faza krize je vpeljala krizo demokracije; 2) zato da bi gibanje strmoglavilo neoliberalno diktaturo, mora biti ne le družbeno gibanje, ampak tudi politično; 3) kot gibanje za »ljudsko demokracijo« je gibanje projekt politične hegemonije.

Andreja Živković je sociolog. Je soavtor in sourednik zbornikov The Balkan Socialist Tradition in Revolution in the Making of the Modern World ter član uredniškega odbora srbskega mesečnika Solidarnost.

Comments are closed.