Anej Korsika: Kapital, profit in kriza

Od začetka trenutne krize kapitalizma so bile podane številne interpretacije, ki so vsaka iz svoje perspektive poskušale zgrabiti vzroke zanjo in predlagale tudi svoje diagnoze. Med najpogostejšimi je bila teza o degeneriranem in pobesnelem finančnem sektorju, ki je, odtrgan od realne industrijske proizvodnje in gnan s pohlepom svojih protagonistov, iztiril normalno delovanje kapitalizma. Tu se skriva predpostavka, da bi se krizi lahko ognili. Etično delovanje kapitalistov, progresivnejša davčna politika, regulirano finančno poslovanje in predvsem vztrajanje na realnem sektorju se prikazujejo kot politike, ki bi namesto neoliberalizma lahko ponudile vzdržen razvoj kapitalizma.
Na tem predavanju si bomo ogledali nasprotno pozicijo. Z vidika Marxove kritike politične ekonomije lahko teleologijo kapitala definiramo kot produkcijo profita zavoljo produkcije profita. Izhajajoč iz zakona o tendenčnem padanju profitne mere, ki ga je Marx razumel kot najpomembnejši zakon politične ekonomije, lahko sklenemo, da do krize privede normalno delovanje kapitalizma. Z različnimi ukrepi jo lahko sicer odlašamo in prestavljamo v prihodnost, a v obstoječi družbeni formaciji se ji ne moremo ogniti. Do učinkovite rešitve krize in reanimacije profitne mere lahko pripelje le množično razvrednotenje in uničenje obstoječih vrednosti (bankrot, brezposelnost, vojna). Izkušnja velike depresije iz leta 1929 nas uči, kakšno družbeno opustošenje lahko to prinese. Odpravljanje krize kapitalizma s sredstvi kapitalizma naposled pomeni zgolj očiščenje terena za nov akumulacijski cikel in neizbežnost naslednje krize. Resnična odprava krize zato zahteva odpravo kapitalizma kot produkcijskega sistema.

Anej Korsika je doktorski študent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in član programskega odbora Delavsko Punkerske Univerze.

 

Comments are closed.