Benedict Anderson (26.8.1936 – 13.12.2015)

Benedict Anderson (26.8.1936 – 13.12.2015)

Benedict Anderson, eden najpomembnejših teoretikov na področju preučevanja narodov in nacionalizmov, rojen 26. avgusta 1936 in umrl 13. decembra 2015 na Indoneziji, kateri je tudi sicer posvetil izjemni delež svojega akademskega raziskovanja.

Knjiga Zamišljene skupnosti (1983, prenovljena 2004), ki je izšla tudi v slovenskem prevodu pri založbi Studia humanitatis, je prinesla prelomno interpretacijo nacij kot družbenih produktov komunikacijskih razmerij. Kot skupnosti, ki so si jih njihovi člani lahko zamislili šele s pomočjo časopisov, knjig, slovarjev in zemljevidov, natisnjenih v standardiziranem jeziku.

Še kako aktualno branje v času, ko idejo združene Evrope pod težo varčevalnih ukrepov, represije in bodečih žic skupaj s kapitalskimi lobiji pokopavajo tako bruseljski tehnokrati kot nacionalne vlade. Ideologije identitetnih skupnosti pa se ob naraščajoči neenakosti in revščini iz skrajne desnice znova širijo čez celoten politični spekter.

Nedvomno je narod zamišljen, saj niti pripadniki najmanjšega naroda nikdar ne spoznajo vseh svojih sočlanov, ne srečajo vseh niti ne slišijo zanje – in vendar vsak izmed njih v mislih nosi predstavo o povezanosti v skupnost.
V naših predstavah je narod omejen, kajti tudi največji med njimi, tisti, ki morda združuje milijardo človeških bitij, ima končne, četudi spremenljive meje, za katerimi bivajo drugi narodi. Celo najbolj mesijanski med nacionalisti, ne sanjajo o dnevu, ko bodo vsi pripadniki človeške rase pristopili k njihovemu narodu, kakor so kristijani v nekaterih obdobjih sanjali o popolnoma pokristjanjenem planetu.
V naših predstavah je narod tudi suveren, saj rojstvo pojma naroda sega v čas, ko sta razsvetljenstvo in revolucija razbijala legitimnost božjega reda in hierarhijo dinastičnega kraljestva.
Naposled si narod predstavljamo kot skupnost, saj se ne glede na neenakost in izkoriščanje, ki nemara vladata v njem, vedno poraja kot globoko, horizontalno tovarištvo. Prav to bratstvo je tisto, kar omogoča, da je v zadnjih dveh stoletjih toliko ljudi pripravljeno ubijati, a še bolj umirati v imenu teh omejenih predstav.

Comments are closed.