Benno Teschke: Marksizem in mednarodna historična sociologija: nomotetične teorije in izziv historizma

Benno Teschke: Marksizem in mednarodna historična sociologija: nomotetične teorije in izziv historizma

/posnetek na željo predavatelja ni javno objavljen/

Marksizem se je v področje teorije mednarodnih odnosov usidral z zasledovanjem dveh vprašanj: kako zapolniti odsotnost mednarodnih odnosov v Marxovi in Engelsovi lastni teoriji zgodovine in, obratno, kako vključiti sociologijo in zgodovino v teorijo mednarodnih odnosov. V zvezi s to raziskovalno agendo so začeli nastajati marksistični pristopi k mednarodnim odnosom. V predavanju bomo preučili šibkosti in prednosti dveh vplivnih sodobnih marksističnih teorij mednarodnih odnosov: teorijo neenakega in kombiniranega razvoja (NKR) in politični marksizem (PM). Pokazal bom, da ima teorija NKR nomotetično pojmovanje zgodovine, zaradi česar zapada strukturalizmu in ni zmožna historizacije. Nadaljeval bom z raziskovanjem trenja med strukturalizmom in historizmom v literaturi PM, ki s strukturalističnim govorom o »pravilih reprodukcije« ter historističnim argumentom o družbenem konfliktu in kapitalizmu kot zgodovinskem družbenem odnosu obnovi ta dualizem. Nazadnje bom razvil historistično branje PM, ki z osredotočenjem na zgodovinsko delovanje razgradi vnaprej izgrajene kategorije in splošne teorije marksistične ali nemarksistične provenience (ravnotežje moči, hegemonija, formalni/neformalni imperializem).

Benno Teschke je predavatelj mednarodnih odnosov na angleški Univerzi v Sussexu in avtor vplivnega marksističnega dela o vzniku mednarodnega sistema držav The Myth of 1648. Njegova ključna raziskovalna področja so teorija mednarodnih odnosov, historična sociologija in marksizem. Znan je predvsem po svojem inovativnem razvijanju marksizma na področju mednarodnih odnosov, ki temelji na zgodovinopisju in teoriji Roberta Brennerja in Ellen Meiksins Wood.

Comments are closed.