Branko Bembič: Tri ravni financializacije: podjetja, gospodinjstva in makroekonomija

‘Financializacija’ je pojem, pri katerem vsi vemo, kaj naj bi pomenil, ne da bi čutili, da je to, kar mislimo, potrebno kaj prida razlagati. Po drugi strani pa obstaja cel niz različnih interpretacij fenomenov, ki jih povezujemo s financializacijo. Pri tem pogosto prevladuje lik parazitskega finančnega sistema, ki iz nefinančnih podjetij izžema sredstva za investicije, s katerimi je mogoče povečati produktivnost dela, odira revna gospodinjstva in gospodarsko aktivnost usmerja v špekulativne orgije. V nasprotju s tem konservativnim pogledom bomo poskusili pokazati, kako financializacija prestrukturira družbene odnose na treh ravneh, in sicer na ravni podjetij, gospodinjstev in na makroekonomski ravni. Financializacijo bomo razumeli kot proces, v katerem finančni trgi ne delujejo le kot posredniki med gospodinjstvi, ki varčujejo, in podjetji, ki investirajo, temveč kot osrednja družbena institucija, ki preoblikuje delovanje gospodarstva na vseh treh omenjenih ravneh.

Branko Bembič je diplomirani filozof in podplomski študent ekonomije.

Comments are closed.