Colin Barker: O državi

Prosili so me, da predavam o marksizmu in državi ter da se znotraj te splošne teme posvetim razpravi med Ralphom Milibandom in Nikosom Pulancasom iz sedemdesetih let 20. stoletja. Glede na to, da se nekatere od njunih idej danes zopet pojavljajo predvsem v Grčiji in Španiji, se bom osredotočil na njuno razpravo in pokazal, da so bili njuni politični sklepi na koncu zelo podobni. Kljub temu menim, da niti Miliband niti Pulancas ne predstavita ustreznega stališča za marksistično teorijo kapitalistične države.

Marx je bil revolucionarni komunist in antietatistični teoretik. Njegov nazor ni moden, a si zasluži, da ga raziščemo in razvijemo. Skušal bom orisati nekaj njegovih temeljnih argumentov, obenem pa bom razpravljal o nekaterih nedokončanih poizvedbah, ki jih je odprl s svojim delom. V svojih izvirnih skicah dela, ki smo ga podedovali pod naslovom Kapital, je nameraval spisati zvezek “O državi”, a na koncu v zvezi s tem ni proizvedel niti fragmenta. O čem vse bi pisal, če bi se namenil pisati o državi danes? Bi si premislil glede revolucionarnega prevrata kapitalističnega državnega sistema?

Colin Barker postaja marksist že od leta 1962, ko se je pridružil organizaciji International Socialists (kasneje Socialist Workers Party) v Britaniji. Leta 2014 je zapustil SWP (Socialist Workers Party) in se pridružil rs21 (Revolutionary Socialism in the 21st Century). Napisal je več knjig in člankov o sindikalnih bojih v Britaniji, marksističnih teorijah države, poljski Solidarnosti in družbenih gibanjih. Nedavno je bil sourednik knjige Marxism and Social Movements, trenutno pa dela kot sourednik knjige Marxism and Modern Revolutions. Od leta 1995 organizira letni niz mednarodnih konferenc z nazivom “Alternative Futures and Popular Protest”. Večina njegovega dela je dostopna na: https://sites.google.com/site/colinbarkersite/

Comments are closed.