Dan Hind – Od radiodifuzije do digitalizacije: Možnosti za revolucionarno reformo

Dan Hind – Od radiodifuzije do digitalizacije: Možnosti za revolucionarno reformo

Že nekaj časa je očitno, da se na področju komunikacij velikega obsega težišče premika z radiodifuznih (in predvsem televizijskih) na digitalne (in predvsem družabne) platforme. Nekateri so to pozdravili kot konec množičnih in začetek javnih medijev, drugi pa so precej bolj previdni.

Še vedno pa nam manjka okvir za premišljevanje pomembnih sprememb, do katerih prihaja v komunikacijskem polju ter njihovih implikacij za politiko in gospodarstvo v prihajajočih desetletjih. Dan Hind bo govoril o razmerju med komunikacijskimi tehnologijami in formalnimi ter neformalnimi ustavami. Razpravljal bo tudi o načinih, kako lahko zagovorniki radikalnih sprememb izkoristijo trenutno krizo medijev.

Dan Hind je med leti 1998 in 2009 delal v založništvu, kjer se je ukvarjal z aktualnimi zadevami in polpreteklo zgodovino. Leta 2009 je pustil službo v Random House, da bi napisal Return of the Public, knjigo o medijski politiki in možnostih radikalne reforme. Piše občasno kolumno za Al Jazeero in nadaljuje z zagovarjanjem demokratizacije medijev doma in v tujini. Leta 2013 so bili njegovi reformni predlogi podlaga za novinarski pilotski projekt pod okriljem Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.

Comments are closed.