Some ALT text

James Meadway - Reševanje krize evroobmočja: varčevanje, eurokeynesianizem in antikapitalistične alternative

Objavljeno:

Po treh razgretih letih so se ob koncu leta 2012 zbrane vrste evropske politične in ekonomske elite naposled lahko pretvarjale, da je najhujše mimo. Ob podpori novih in novih – popolnoma neustavnih – različic poskusov reševanja s tiskanjem denarja v Evropski centralni banki (z obljubami, da bo tega še več), so se lahko slepili, da je bil popoln razkroj enotne valute preprečen. Medtem ko Grčija predstavlja neukrotljiv problem: nezaposlenost, ki se pomika proti 50%, družba je na robu propada in medtem, ko se preostanek t.i. »periferije« drži komaj kaj bolje, centralna evropska gospodarstva in njihove banke dajejo videz večje varnosti.

Toda videz je, kot vedno, lahko varljiv: še zlasti, če je fasada blaginje, ki se sedaj navidez vrača v jedro evropskih bank, podprta z najkrhkejšimi možnimi temelji cenenih posojil ECB. Strastna želja snovalcev politik EU je, da se možnost dejanskega zloma odloži najmanj do letošnjih odločilnih volitev v Nemčiji. Toda tega njihove škripajoče institucije in nervozni financerji ne morejo zajamčiti. Ekonomija lahko kot vedno nadigra politiko in globoke strukturne pomanjkljivosti, ki jih je razkrila kriza evroobmočja, ostajajo nespremenjene: neoliberalna enotna valuta, disfunkcionalno politično upravljanje, finančni sistem, ki se pogreza v slabih dolgovih, globoka ekonomska neravnovesja po celem kontinentu. Varčevanje in tiskanje denarja nista kos nobenemu od teh problemov, medtem pa se vzpostavlja nova hierarhija med centralnimi in perifernimi gospodarstvi znotraj področja enotne valute same.

Kriza se lahko, in se skorajda zagotovo tudi bo, vrne z vso silo. Kaj so v teh okoliščinah možne alternative za delavstvo in civilno družbena gibanja v Evropi? Lahko evro-keynesianizem sploh deluje, ali smo vedno bolj prisiljeni misliti onkraj tega horizonta? Predavatelj bo v predavanju preučil krizo, predstavil njene glavne značilnosti, ponudil nekaj obetov za to leto in predlagal možne načine odzivanja proti-varčevalnih in proti-kapitalističnih gibanj v Evropi.

James Meadway je ekonomist na New Economics Foundation. Ukvarja se predvsem s preučevanjem pravičnih in vzdržnih ekonomskih modelov.

Related:

Andreja Živković - Kriza evroobmočja in kriza levih alternativ

Predavanje bo obravnavalo naravo trenutne krize evroobmočja in krizo političnih alternativ. Vzpon nove levice v Grčiji in Franciji je kot artikulacija ljudske želje po enotnosti v boju proti varčevanju zgodovinski korak na poti k oblikovanju leve politične alternative proti neoliberalni diktaturi Ev...

Božo Repe - Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem

Evropska unija je (oziroma naj bi bil) projekt zagotavljanja miru, pravičnosti in solidarnosti na evropski celini. A že na samem začetku tesnejše integracije (v času prehoda Evropske skupnosti v Evropsko unijo) ji ni uspelo preprečiti vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Problemi EU so kompleksni...

Igor Vuksanović - Ustava in ideologija

Predavatelj se bo lotil analize slovenske ustave (tako veljavne ustave kakor predlaganih sprememb) ter deloma tudi ustanovnih aktov Evropske unije, da bi odgovoril na vprašanje, ali so slovenski in evropski ustavni akti politično nevtralni ali pa odsevajo natančno določeno (neoliberalno) politično i...

Joachim Becker - Preobrazbe in krize EU

EU trenutno preživlja najresnejšo krizo v svoji zgodovini. A ta kriza ni prva kriza EU. Velike ekonomske krize so dosedaj vedno pomenile tudi spremembo smeri evropske integracije. Na nek način je bila ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti (EGS) zapoznel odziv na krizo v tridesetih, ki je vodila...

John Grahl - Kriza evroobmočja in konec socialne Evrope

Walter Bagehot je v znani študiji The English Constitution izpostavil razliko med ceremonialnim in dejanskim delom angleške politične ureditve: monarhija je le parada, medtem ko imata dejansko moč vlada in parlament. Če enako razlikovanje uporabimo na primeru Evropske unije, nam to lahko pojasni raz...

Marko Kržan - Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji

Ta četrtek bo predavanje namenjeno refleksiji aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji. Predaval bo doktorski študent sociologije Marko Kržan, ki bo predstavil specifike slovenske krize, analiziral ukrepe aktualne vlade in podal izhodišča za možne alternativne rešitve. Izhajal bo iz svojih...

Michael Roberts - Kriza območja evra je kriza kapitalizma

Kriza evroobmočja ni kriza evra, temveč kriza kapitalizma. Kapitalizem je doživel upad svetovne gospodarske dejavnosti nezaslišanih razsežnosti, ki ga prevladujoča ekonomska veda ni znala napovedati, ga ne zna razložiti, hkrati pa ne ponuja ustreznih ukrepov za reševanje nastalega položaja. Zaradi t...

Mislav Žitko - Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

Tekom sedanje krize so posamezne države EU večkrat nacionalizirale banke, da bi jih rešile pred propadom. A kamlu se je pokazalo, da, vsaj s stališča tistih, ki jih je kriza najbolj prizadela (odpuščeni delavci, javni uslužbenci, uporabniki socialnih storitev), zgolj nacionalizacija bank ni rešitev,...

Primož Krašovec - Zgodovinska in aktualna protislovja evropske ideologije

Osnovna ideologija medijsko-politične ritem sekcije, ki je dajala tempo slovenskemu približevanju in vstopanju v EU, je bila prezir do vsega, kar je bilo označeno kot balkansko: kolektivizem, zaprtost, nestrpnost, nasilnost, odvisnost od države, odsotnost zdrave podjetniške pobude … Po drugi strani...

Riccardo Bellofiore - Paradigmatska izjema. Italija v svetovni in evropski krizi

Evropa je zajeta v družbeno-ekonomski vihar. Čeprav ima kriza iz leta 2008 izvore drugod, bi lahko evropska dinamika Veliko recesijo zdaj razmahnila še v Veliko depresijo. V okviru tovrstne dinamike je poglavitni dejavnik napačna zasnova »enotne valute« skupaj z neomerkantilističnim ločevanjem med »...

Rok Kogej - Kritika keynesovske skromnosti

Trenutna dvojna kriza svetovnega kapitalizma in evropskih integracij je spodbudila predloge za njeno razrešitev, ki prihajajo z obeh strani političnega spektra. Na levici imamo dve vrsti takšnih predlogov. Prvi, običajno marksistični, se namenjajo obstoječi politični in ekonomski sistem zamenjati s...

Tibor Rutar - Združenje svobodnih ljudi proti kapitalistični tiraniji stvari

Zgodovina t. i. »realno obstoječih socializmov« iz prejšnjega stoletja – predvsem tistih, v katerih delovanja kapitalističnih zakonov akumulacije in alokacije surovin niso zanikali niti režimski ideologi – nas streznitveno opozarja, da si moramo ponovno prilastiti Marxovo ločnico med kapitalizmom in...

Viljem Merhar - Reševanje krize kapitalizma kot sistema

Reševati je treba krizo kapitalizma kot sistema ne pa zgolj njene pojavne oblike.

Teze:

– Sedanja finančno-gospodarska kriza je repriza velike gospodarske krize iz let 1929–1933, ki je zaostrila krizo kapitalizma kot sistema.

– Reševati je treba krizo kapitalizma kot sistema, ne pa zgolj njene...