Some ALT text

Heide Gerstenberger: Kapitalistična državna oblast

Objavljeno:

Prve kapitalistične države so bile buržoazne države, ki so se konstituirale v teku buržoaznih revolucij. Revolucionarji so se zoprestavili privatnemu lastništvu pravne ter vojaške oblasti in od takrat naj bi ta oblast pripadala državi. Marksisti zagovarjajo tezo, da moramo ta proces ekspropriacije razumeti kot ločitev države od družbe. Institucije predstavniške demokracije obljubljajo, da se državna oblast lahko rabi v občem interesu. V sedemdesetih so marksisti trdili, da to legitimira obstoječi red in torej kapitalizem. Prav tako so zagovarjali stališče, da razviti kapitalizem te politične institucije potrebuje za legitimacijo. Če pa stanje stvari kdaj temu ni ustrezalo, naj bi to razumeli zgolj kot znak, da kapitalizem še ni obstajal v svojih razvitih oblikah.

Gerstenberger kritizira ahistorični teoretski koncept te teorije države. Zagovarja, da je v prejšnjih buržoaznih družbah kapitalizem uspeval, ne da bi bil politično legitimiran. Tudi v najbolj razviti kapitalistični družbi je bila volilna pravica in svoboda mezdnih delavcev, da končajo svojo pogodbo, dosežena šele na koncu 19. stoletja.

Večine današnjih nacionalnih držav niso ustoličile buržoazne revolucije. Četudi je veliko držav prevzelo ustave zgodnejših buržoaznih držav, to ni pomenilo ločitve države in družbe. Namesto tega je bila državna oblast večinoma rabljena v namene privatne apriproacije. Te prakse so bistven del funkcioniranja globaliziranega kapitalizma. Heide Gerstenberger je bila profesorica za “teorije države in družbe” na Univerzi v Bremnu. Zdaj je upokojena. Njeno raziskovanje pokriva širok razpon tematik, a je osredotočeno na razvoj kapitalističnih držav. Od konca devetdesetih dalje je sodelovala pri empiričnih raziskavah pomorskega dela v dobi globalizacije. Trenutno se ukvarja s “trgom in nasiljem.“

Related:

Anže Dolinar: Država v poznem kapitalizmu

Protisloven status sodobne kapitalistične države zagotavlja, da se njeno razumevanje vztrajno izmika teoretskim prijemom. Znotraj marksistične kritike lahko protislovnost statusa države orišemo preko dveh temeljnih dejstev kapitalizma. Prvo je strukturna lastnost kapitala, da zasleduje profit, je mo...

Colin Barker: O državi

Prosili so me, da predavam o marksizmu in državi ter da se znotraj te splošne teme posvetim razpravi med Ralphom Milibandom in Nikosom Pulancasom iz sedemdesetih let 20. stoletja. Glede na to, da se nekatere od njunih idej danes zopet pojavljajo predvsem v Grčiji in Španiji, se bom osredotočil na nj...

Leo Panitch: Left Strategies for the 21st Century

Leo Panitch: Leve strategije za 21. stoletje – kaj se lahko naučimo iz napak komunistov in socialne demokracije

Inštitut za delavske študije vabi na predavanje kanadskega marksista Lea Panitcha, ki bo v ponedeljek, 10. 11. 2014, ob 18.00 v Stari mestni elektrarni na Slomškovi 18 v Ljubljani.

Vel...

Martin Hergouth: Hegel, francoska revolucija in moderno mišljenje države

“Rien.” - Ludvik XVI, dnevniški zapisek, 14.7.1789

Ko gre za mišljenje države, strogo ločevanje med intelektualno zgodovino teorij države na eni strani in objektivno-materialistično zgodovino nastanka države na drugi v bistvenem oziru ni smiselno. Upoštevati je treba ravno to, da je bil zgodovins...

Panagiotis Sotiris: Ponovni premislek teorij imperializma

Namen predavanja je ponovno premisliti klasične marksistične teorije imperializma, predvsem teorije Lenina, Buharina in Rose Luxemburg, ter oceniti, kako primerne so za sodobno radikalno teorijo in politiko. Poudarili bomo predvsem to, da so nekatera stara vprašanja pomembna še danes: denimo vprašan...

Primož Krašovec: Država, srednji razred in nacionalni interes

Tako država kot srednji razred sta v ospredju mnogih sodobnih socioloških študij: študij “umika države” v času “globalizacije” na eni strani ter študij “postindustrijske družbe,” v kateri naj ne bi bilo več klasičnih, ostrih razrednih antagonizmov in smo vsi srednji razred. Država in srednji razred...

Richard Seymour: O vprašanju strategije in organizacije

Kot pove naslov, se bo predavanje posvetilo predvsem vprašanju (socialistične) strategije in organizacije. Pri tem se bo gotovo odprlo povezano vprašanje države, vendar bomo preučili tudi razmerje državne oblasti [governmental power] z družbenimi gibanji ter posamičnimi kampanjami in upori.

Richar...

Zdravko Kobe: Težave z občim. Heglova teorija države in njeni problemi

Ena od ključnih potez Heglove politične teorije je vpeljava razmika med civilno družbo kot sfero posebnega in državo kot mestom, kjer posamezniki živijo obče življenje. Ta afirmacija države, proti kateri se levica in desnica nenavadno hitro povežeta v načelno koalicijo, pa ni brez svojih težav. Pose...