Some ALT text

Samo Tomšič: Produkcija zavoljo produkcije - proizvajanje kapitalistične subjektivnosti

Objavljeno:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=a6reKt9b3sg[/embed]

Predavanje bo izhajalo iz ekonomskega škandala, ki ga je Marx v svoji kritiki politične ekonomije vzel za osnovo svoje konfrontacije s prevladujočimi ekonomskimi doktrinami in njihovimi kozmetičnimi olepšavami družbene realnosti. Seveda gre pri tem za škandal, ki se mu mora politična ekonomija nujno izogniti oziroma, povedano z Marxom, ga mistificirati, če hoče ohraniti svojo minimalno konsistentnost. Zdi se, da produkcija zavoljo produkcije ne služi ničemur, razen temu, da v svoji iracionalnosti in nekontroliranosti destabilizira družbena razmerja ter s tem potiska družbe, v katerih se razbohoti, v krizne situacije. A Marx ni nasedel temu videzu iracionalnosti, temveč je nasprotno pokazal, da ta ekonomski škandal, ki je bil sicer zelo dobro znan že Platonu in Aristotelu (in ki je v osemnajstem stoletju mučil utemeljitelje ekonomskega liberalizma), v kapitalističnem produkcijskem načinu vendarle ni tako "prazen" in "antisocialen" kot se zdi. Njegova funkcija je namreč proizvajati kapitalistično subjektivnost. S tem Marxovim uvidom se polje kritike politične ekonomije zgovorno razširi na ekonomijo psihičnega aparata, ali z drugimi besedami, na libidinalno ekonomijo. In kdo je boljši za doprinos kritične kompnente na tem terenu kot psihoanaliza? [divider] Samo Tomšič je doktoriral iz filozofije na Univerzi v Ljubljani in dela kot raziskovalec na Humboldtovi Univerzi v Berlinu.

Related:

Benjamin Noys: The Monstrosity of Absolute Production

Adorno writes, in the dedication of Minima Moralia, that if life should be effaced ‘then the monstrosity of absolute production will triumph’. The contemporary partisans of accelerationism can be characterised as refusing this notion of the monstrosity of production, to instead suggest the embrace o...

David Harvie: Productivity and the War over Measure: Wealth, Value and Values

PRODUKTIVNOST IN VOJNA ZA MERO: BOGASTVO, VREDNOST IN VREDNOSTI

Kakorkoli se že meri produktivnost, - vsakodnevni output na delavca, produktivnost dela glede na čas dela, skupni faktor produktivnosti, bruto domači proizvod na prebivalca – je ta v preteklem stoletju izjemno rasla. Kot je leta 1930...

Lea Kuhar: Reflektivna (ob)sodba produktivnosti

V predavanju bomo poskusili nakazati neko možno linijo razmisleka znotraj odnosa med produktivnostjo, emancipacijo in delom. V prvem delu se bomo osredotočili na povezavo med delom in produktivnostjo ter preko nje poskusili ugotoviti kaj je tisto, kar po Marxu odlikuje »najslabšega stavbenika« pred...

Primož Krašovec: Produktivnost, svoboda in policija

V predavanju me bo zanimala produktivnost delovne sile same, tj. vprašanje, kako tako v zgodovini kot danes določene človeške telesne in duševne zmožnosti dobijo obliko, ki je dejansko uporabna za kapitalistično produkcijo, tj. sploh postanejo delovna sila (saj zmožnosti neciviliziranega in nediscip...

Urban Sušnik: Kapitalizem in prekletstvo Prometejevega darila

Ena glavnih karakteristik moderne industrijske družbe je njena nenehna rast produktivnosti dela. Ravno te rastoče stopnje produktivnosti omogočajo eksponentne rasti bruto družbenega proizvoda, ki smo jim priča zadnjih dvesto let. Obenem pa prav ta ista karakteristika rastoče produktivnosti, ki omogo...