Marksistične teorije spolne neenakosti

Objavljeno:

Inštutut za delavske študije vabi na bralni seminar Marksistične teorije spolne neenakosti, ki bo od 3.11.2015 potekal vsak torek ob 16h v Trubarjeva Hisa Literature.

Umeščanje feminizma v marksistično teorijo in razlage o podrejenosti žensk v kapitalizmu sta za marksizem običajno predstavljala težavo. Tradicionalna različica marksizma je podrejenost žensk razumela kot nekaj, kar bo izginilo skupaj s proletarsko revolucijo, zato je bila feministična teorija pogosto odrinjena na njeno obrobje. V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je zato veliko število feministk začelo prevpraševati obstoječe razlage podrejenosti žensk v kapitalizmu. Ukvarjale so se večinoma s kritiko koncepta dela v marksistični teoriji in kritiko pogledov na gospodinjsko delo, družino, ekonomijo, seksualnost ter feministično politiko. Ključna sta bila razprava o gospodinjskem delu in z njo povezano gibanje Wages for Housework, ki sta odprla vprašanje o neplačanem gospodinjskem delu. Osrednja teza razprave, ki je izzvala največ pozornosti, je bila ta, da gospodinjsko delo (žensk) v kapitalizmu proizvaja presežno vrednost, zato so gospodinje, enako kot delavci v tovarnah, izkoriščane s strani kapitala. Po ostrih kritikah takšnega pojmovanja marksističnih kategorij se je razprava izpela, a čeprav je bila presežena že v sedemsedetih letih, je pustila za seboj nastavke za boljše razumevanje podrejenosti žensk, reprodukcije v kapitalistični družbi in povezave med kapitalizmom in patriarhatom. Kritike marksističnega in feminističnega pristopa pri iskanju odgovorov na podrejenost žensk v sodobnih kapitalističnih družbah še vedno potekajo in se od sedemdesetih let ukvarjajo s konceptualizacijo strukturnega odnosa med kapitalizmom in podrejenostjo žensk.

Namen bralnega seminarja bo obravnava nekaterih besedil, ključnih za razumevanje razprave o gospodinjskem delu in njeno umestitev v zgodovinski in teoretski prostor, pa tudi branje sodobnih tekstov, ki ponujajo razširjene odgovore na takrat odprta vprašanja. Najprej se bomo seznanili s samo razpravo preko takrat nastalih besedil in preko sodobnih interpretacij njenega pomena za teorijo spolne neenakosti, ki s kritične razdalje na novo razmišljajo o njenih teoretskih in političnih implikacijah. Poskušali bomo ugotoviti, ali lahko navkljub temu da zavrnemo izhodiščne trditve o produktivnosti gospodinjskega dela, iz celotne razprave povlečemo sklepe, ki veljajo še danes in ki nam lahko pomagajo pri oblikovanju marksistično-feminističnih strategij. Vprašali se bomo tudi, kakšne so bile okoliščine, ki so ta pristop k proučevanju položaja žensk v kapitalizmu sploh omogočile in zakaj so njegove zagovornice poskušale feministično politiko izpeljati neposredno iz logike kapitala. Prek branja teh tekstov bomo poskušali pokazati, da je povezava med marksizmom in feminizmom še kako akutalna, da lahko ta povezava ponudi odgovore, ki jih “mainstream” feministične teorije običajno ne obravnavajo, hkrati pa so zanemarjeni na levici.

Bralni seminar bosta vodili Antonija Todić in Anamarija Šiša.

Vsi lepo vabljeni!

Related:

IDŠ seminar: Marksistične teorije fetišizma

Nosilec: Sašo Furlan

Marxova teorija fetišizma je bila najpogosteje obravnavana kot postranska tematika kritike politične ekonomije. V okviru svetovnonazorskega marksizma, ki je marksizem dojemal kot znanstveni socializem, znanost pa je istovetil s pozitivizmom, se je teorija, ki se ukvarja z meta...

METAFIZIKA - ZDAJ!

Inštutut za delavske študije vabi na bralni seminar METAFIZIKA - ZDAJ!, ki bo od 28.10.2015 potekal vsako sredo ob 18h v Živko Skvotec, Tovarna Rog.

Več kot jasno je, da planetarni kulturno-ekonomski uspeh tako imenovanega postmodernizma že lep čas deluje v škodo prav tistih svetlih emancipatorn...