METAFIZIKA - ZDAJ!

Objavljeno:

Inštutut za delavske študije vabi na bralni seminar METAFIZIKA - ZDAJ!, ki bo od 28.10.2015 potekal vsako sredo ob 18h v Živko Skvotec, Tovarna Rog.

Več kot jasno je, da planetarni kulturno-ekonomski uspeh tako imenovanega postmodernizma že lep čas deluje v škodo prav tistih svetlih emancipatornih tendenc, ki so slednjega svoje dni tako strumno in vzneseno poganjale: po tem, ko je namreč teorija še pred nekaj desetletji tako rekoč iz dneva v dan rušila nadležne malike totalitarizma, dominacije in avtoritarnosti – združene v črnem kotlu najnenavadnejših coprnij zlobne tetke Metafizike –, imamo dandanes očitno opraviti z le še toliko bolj nadležno prakso vsestranske nivelizacije medsebojno bojda radikalno heterogenih diskurzivnih otočkov, v pestri konkurenci katerih poslednji argument za dejansko uveljavitev vsakega izmed njih bržkone pripada kar najnavadnejši fiziki kolizije njihove razpoložljivosti, dopadljivosti in izplačljivosti – brezdanji raj dobrega strička Kapitala.

Pravijo nam: Mnoštvo, mnoštvo – mnoštvo vsepovsod, mnoštvo na vsak način; mnoštvo resnic, diskurzov, kultur in jezikovnih iger, najraje kar mnoštev na sploh. Mnoštvo je dogma, aksiom, zapoved in bonton našega časa, vse ostalo pa da vodi v holokavst, nam pravijo. Treba je misliti, treba je promovirati, treba je vzpostavljati, zagotavljati in udejanjati mnoštvo – utemeljili pa ga bomo, če ne drugače, z vsem tako ljubo pripovedjo o pradavni poroki med Auschwitzem in klasično metafiziko, Metafiziko, ki da se je vselej priklanjala Enemu: enemu, ki vse pogazi, enemu, ki vse totalizira, enemu, ki vse ostalo terorizira, enemu, ki, skratka, nikoli ne dopušča ničesar drugega!

A naj se zdi omenjena Zgodba, ki, kot je znano, že dolgo oznanja prav konec vseh velikih zgodb, naj se torej ta, v temelju politična zgodba zdi še tako privlačna, si bomo letos vzeli čas, da ji pokukamo pod krilo ter preverimo, če je stvar v resnici tudi tako enoznačna, kot se zdi. V ta namen se bomo metafizike lotili dobesedno pri stvári sami – tj. pri Platonovemu vprašanju po sami stvári kot stvári – ter ji v širokem loku sledili do njenega velikega klimaksa znotraj Heglovega Nauka o bistvu, ki, nadvse ekonomično, po eni strani najavlja izčrpno kritiko vse dotedanje metafizike, ki po drugi strani preko njenih brezštevilnih »ovržb« predstavlja rojstni kraj sodobne, »post-metafizične« misli, in ki navsezadnje obljublja dosledno elaboracijo geneze pojma, tega razvpitega kraljestva »enega, ki je mnogo in mnogega, ki je eno«. S tem pa si naposled lahko obetamo tudi nekoliko dostojnejšega spoprijema med filozofsko sodobnostjo in njeno klasiko, kot smo mu priča ponavadi, ter razmislimo, če ni nemara v današnjem času, času mnogega na mnogo, premnogo načinov, šele resno filozofsko soočenje z metafiziko dovolj radikalna politična gesta.

Vabljeni vsi!

Mentor seminarja: Jan Princl

Prostor in termin: seminar bo potekal vsako sredo, od 28. oktobra dalje, ob 18:00, v prostorih skupnosti Živko skvotec, tovarna Rog. Dostop do prostora: Na vhodu v Rog pred seboj zagledate hišo. Na desni strani hiše poiščete vrata. Nato se povzpnete po stopnicah in zavijete levo.

Uvodno srečanje bo izjemoma potekalo v četrtek 22. oktobra ob 19:00 na Filozofski fakulteti v predavalnici 430.

Okvirna literatura:

Related:

IDŠ seminar: Marksistične teorije fetišizma

Nosilec: Sašo Furlan

Marxova teorija fetišizma je bila najpogosteje obravnavana kot postranska tematika kritike politične ekonomije. V okviru svetovnonazorskega marksizma, ki je marksizem dojemal kot znanstveni socializem, znanost pa je istovetil s pozitivizmom, se je teorija, ki se ukvarja z meta...

Marksistične teorije spolne neenakosti

Inštutut za delavske študije vabi na bralni seminar Marksistične teorije spolne neenakosti, ki bo od 3.11.2015 potekal vsak torek ob 16h v Trubarjeva Hisa Literature.

Umeščanje feminizma v marksistično teorijo in razlage o podrejenosti žensk v kapitalizmu sta za marksizem običajno predstavljala te...