Gal Kirn – Spomeniki NOB/revolucije: med akademsko rekuperacijo, nostalgijo in komunistično prihodnostjo?

V zadnjih letih smo priča fenomenu fascinacije s kopice spomenikov NOB iz časa socialistične Jugoslavije. Zlasti fotografske reportaže sprožajo val navdušenja (pa tudi zgražanja), na temo je bilo objavljenih nekaj krajših publikacij in organiziranih razstav. Ta material pogosto spremlja poudarek na bombastičnosti forme in njenih estetskih učinkov, medtem ko skoraj pregovorno vsakršna konktekstualizacija ali celo politične dimenzije teh artifaktov prepuščena naključju oziroma pozabi. Predavanje bo umestilo neke dominantne moduse politike in kulture spomina v postjugoslovanskem kontekstu (antitotalitarizem vs. jugonostalgija), hkrati pa ponudila tudi kratek sežetek politike spomina v socialistični Jugoslaviji. V drugem delu se bomo lotili vprašanja, ki je “matral” številne kulturne in umetniške delavce tistega časa: kako je moč nadaljevati revolucijo “kasneje”, po revoluciji, in ali je sploh mogoče misliti in materializirati spomenik Revoluciji/Revolucije? Vprašanje forme nas bo v zadnjem delu peljalo k rekuperacijam današnjega časa, ki na eni strani odprto promovirajo spomin lokalnih fašističnih kolaboracionizmov (ponekod združeno z načrtnim uničevanjem ali zapuščanjem socialistične in partizanske dediščine), na drugi strani pa formo reducirajo na vprašanje estetike, in s tem to revolucionarno spomeniško zapuščino ohranjajo sterilno pokrito v učbenikih ali na razstavah.

Gal Kirn (1980, Ljubljana) trenutno živi v Berlinu in dela kot postdoktorski raziskovalec zgodovine medijev na Humboldtovi Univerzi. Je bivši raiskovalec ICI in JvE Akademije in bivši študent Univerze v Novi Gorici, kjer je leta 2012 doktoriral iz politične filozofije. Urednil je knjigo Postfordism and its discontents (JvE Academy 2010), ki je izšla v slovenščini pri Mirovnem Inštitutu, prav tako pa je so-urednik knjig Surfing the Black. Transformative moments in Yugoslav Cinema (2012) ter Encountering Althusser (Bloomsbury 2012). Je avtor stevilnih clankov v domacih in mednarodnih revijah, ena od njegovih priljubljenih raziskovalnih tem se dotika politike spomina v (post)jugoslovanskem kontekstu. Je tudi član Iniciative za demokratični socializem.

Comments are closed.