Hugo Chávez (1954 – 2013): 15 let revolucije, leto dni po smrti

Hugo Chávez (1954 – 2013): 15 let revolucije, leto dni po smrti

Mineva leto dni odkar je umrl utemeljitelj venezuelske bolivarske revolucije Hugo Chavez Frias. Njegova zapuščina ima mnogo pozitivnih vidikov, a ti so, kot lahko spremljamo zadnjih nekaj tednov, ogroženi.
Mnenja o tej zapuščini so v Venezueli ostro deljena. Prokapitalistična opozicija, ki v bogatih soseskah prestolnice postavlja barikade, navaja pomanjkanje dobrin z visoko inflacijo, korupcijo, kriminal in nedemokratičnost medijev. Na drugi strani delavski razredi, ki so šele z vzponom chavizma dobili politični zagon in glas, branijo zastavo revolucije. Poglejmo nekaj dejstev.
Število revnih gospodinjstev se je med letoma 1995 in 2009 več kot prepolovilo, s 55% je padlo na približno 26%. V istem obdobju je s 15% na 7,8% padla tudi stopnja brezposelnosti, danes znaša 5,6%. Ob tem velja pripomniti, da je brezposelnost v območju evra po zadnjih podatkih višja od 11,9%. Tudi z vidika Ginijevega koeficienta je Venezuela med latinoameriškimi državami z najenakomernejšo razporeditvijo dohodkov. V nasprotju s Slovenijo in varčevalnimi ukrepi v Evropski uniji je Venezuela v času Cháveza okrepila in izboljšala javne storitve, dostop do katerih je bil velikemu delu prebivalstva prej bolj ali manj onemogočen. Med drugim so v Venezueli trikratno povečali sredstva za izobraževanje, v slabih desetih letih pa se je trikratno povečalo tudi število vpisanih na univerze.

Največja pridobitev, ki je ni mogoče zajeti v številkah, je samozavest delavskih razredov, ki so revolucijo vzeli zares in začeli z vzpostavljanjem kooperativ – danes jih je v Venezueli 70.000, več jih premore zgolj Kitajska, skupnostnih medijev – trenutno jih je 473 in komun. Pa tudi demokratičnih lokalnih skupnostni, prvih korakov k odpravljanju države, ki so s pred kratkim ustanovljenimi dosegle število 452.

In problemi? Venezuela se bori z visoko inflacijo, ki je v preteklem letu znašala 56%. Opozicija trdi, da je inflacija posledica zgrešenih ekonomskih politik, vlada pa krivi gospodarske sabotaže. Država je v veliki meri odvisna od uvoza, saj je njeno gospodarstvo precej neraznoliko, česar vlada do sedaj ni reševala. A nič manj ne drži, da prokapitalistična opozicija, ki nadzoruje uvoz, ta položaj uporablja v politične namene, saj skladišči dobrine in z njimi špekulira. Zaradi državnega subvencioniranja osnovnih izdelkov, pa mnogo blaga odtihotapijo preko meje. Kriminal je posledica stoletij izkoriščanja in ni nikakršna posebnost, saj ne presega povprečja regije. Večina medijev je v rokah opozicije.
Korupcija je pokazatelj širšega problema, ki 14 let Chavezove izgradnje socializma za 21. stoletje ogroža nič manj kot ameriško podprta prokapitalistična opozicija. Nastaja kot posledica oblikovanja birokratske elite znotraj chavističnega bloka, ki živi na hrbtu delavskih razredov in na hrbtu ekonomskih tegob. Notranji boji za Chavezovo nasledstvo to stanje prej podpirajo kot rešujejo.

Odgovor na zapletene ovirame, ki stojijo na poti že 15 let trajajoči socialistični transformaciji venezuelske družbe, je preprost. Tako s prokapitalistično opozicijo in imperialističnimi kremplji kot s korupcijo, ekonomskimi težavami in napredujočo birokratizacijo lahko se uspešno spoprime le moč ljudstva. Istega ljudstva, ki si je na čelu s Chavezom izborilo možnost socializma, stopilo na pot njegove izgradnje in ki si ga ne pusti kar tako vzeti: ne s strani imperialistov, ne domačih kompradorjev in s strani okostnele birokracije. Revolucijo lahko obrani samo njeno poglabljanje, sledeč začrtani poti socializma za 21. stoletje.

Viri:
http://www.tradingeconomics.com/venezuela/unemployment-rate
http://upsidedownworld.org/main/venezuela-archives-35/2988-cooperatives-in-venezuela-promote-solidarity-equality-and-dignity
http://venezuelanalysis.com/news/10295
http://www.coha.org/venezuela%E2%80%99s-communes-not-as-radical-as-you-might-think/
http://www.cetri.be/spip.php?article1663
Http://venezuelanalysis.com/news/10192
https://www.jacobinmag.com/2014/02/is-venezuela-burning/
http://www.insightcrime.org/
http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/media-bias-in-venezuela
http://my.firedoglake.com/inoljt/tag/media-bias/
http://upsidedownworld.org/main/venezuela-archives-35/4694-sabaneta-to- miraflores-afterlives-of-hugo-chavez-in-venezuela

Comments are closed.