In memoriam: Elisabeth Gautier

In memoriam: Elisabeth Gautier

We are saddened by the news that Elisabeth Gautier passed away on Tuesday, February 9th, after a brief, but fatal illness. Besides being a long-serving member of the Parti communiste français and a founding member of Espaces Marx, we have known Elisabeth especially for her constant effort within the transform! network. It is in this capacity that we had the opportunity to guest Elisabeth in 2013 at the May Day School in Ljubljana, where we debated transition, austerity and left answers and where The Initiative for Democratic Socialism was first officially introduced to the public. Ever since, Elisabeth has demonstrated great interest and support for our activities, for which we will always be grateful.
As comrades, colleagues and friends we share this loss as our own, and above all extend our sympathies to Elisabeth’s family.

The programme committee of the Institute for Labour Studies

and

The Council of The Initiative for Democratic Socialism,
member of the United Left coalition

 

Z veliko žalostjo v srcu smo sprejeli novico, da je v torek, 9. februarja, umrla Elisabeth Gautier, po boju s kratkotrajno, vendar usodno boleznijo. Poznali smo jo kot dolgoletno članico Parti communiste français in ustanoviteljico Espaces Marx, predvsem pa smo jo poznali po zaslugi truda, ki ga je vlagala v mrežo transform! V tej vlogi smo imeli priložnost gostiti Elisabeth na Prvomajski šoli leta 2013 v Ljubljani, kjer smo debatirali o tranziciji, varčevalnih politikah in levih odgovorih in kjer je bila Iniciativa za demokratični socializem prvikrat uradno predstavljena širši javnosti. Odtlej je Elisabeth pokazala izjemno zanimanje in podporo za naše dejavnosti, za kar ji bomo vedno hvaležni.
Kot tovariši, kolegi in prijatelji delimo to izgubo kot našo lastno in v prvi vrsti nudimo naše sožalje Elisabeth-ini družini.

Programski odbor Inštituta za delavske študije

in

Svet Iniciative za demokratični socializem,
članice koalicije Združena levica

Comments are closed.