Inštitut za delavske študije

Inštitut za delavske študije (IDŠ) je nov inštitut, ki so ga leta 2012 ustanovili člani programskega odbora Delavsko-punkerske univerze. Inštitut trenutno združuje več kakor dvajset študentov, raziskovalcev, pedagogov in aktivistov marksistične teoretske umeritve. Poslanstvo inštituta je vrnitev marksistične kritike politične ekonomije v slovenski javni prostor. V ta namen sodeluje predvsem z Delavsko-punkersko univerzo (DPU) in z založbo Sophia. Skupaj organiziramo predavanja, študijske bralne seminarje, kolokvije ter pogovore ob izidih knjig in strokovne revije Borec.