Izjava podpore Delavsko-punkerske univerze kampanji Radia Študent

Izjava podpore Delavsko-punkerske univerze kampanji Radia Študent

Delavsko-punkerska univerza (DPU) se pridružuje boju za ohranitev, obstoj in razvoj neodvisnega Radia Študent:

1. oktobra se je začela kampanja, ki od pristojnih institucij zahteva takšno sistemsko ureditev položaja Radia Študent, da bo zagotovila njegovo ohranitev ter dolgoročni obstoj in razvoj. Radio Študent poziva medije, organizacije civilne družbe, organizirane skupine in posameznike, da po svojih močeh pripomorejo k pozivu. Delavsko-punkerska univerza odgovarja na ta klic: sporočamo, da v vseh točkah podpiramo zahteve naših kolegov in kolegic in da bomo po svojih močeh pripomogli k njihovi uresničitvi.

Pri tem nas ne vodi zgolj solidarnost, potrebna v času, ko se vse prelahko pristaja na ogrožanje nekoč samoumevnih civilizacijskih pridobitev v imenu varčevalnih ukrepov. Z Radiem Študent nas povezuje tudi dolgoletna tradicija sodelovanja, ki že vsaj od leta 2005 naprej temelji na vsakotedenskih poročilih s predavanj DPU. Še več, RŠ je bil dolga leta edini medij, ki je izkazoval interes za dejavnosti članic in članov Delavsko-punkerske univerze in ki je informacije o nas posredoval zainteresirani javnosti.

Opažamo, da se RŠ sooča z dvema vrstama nerazumevanja njegove situacije. Prva vrsta priznava pomen RŠ, vendar se ne zaveda zahtevnosti vzdrževanja tolikšnega obsega medijske, kulturne in izobraževalne dejavnosti, ki je pravzaprav med največjimi v državi in gotovo največji glede na vložena sredstva. Druga vrsta nerazumevanja pa se sicer zaveda težavnosti preživetja brez sistemske podpore, vendar je zanj pripravljena žrtvovati vse tisto, kar je naredilo RŠ za institucijo posebnega pomena. Sem gotovo sodi tudi poročanje s predavanj, ki so preveč teoretska ali kritična, da bi našla mesto v osiromašenih programih visokošolskih institucij.

Radio Študent je resnično storil vse, kar je lahko, da je dolgoletnemu upadanju sredstev navkljub ohranjal in celo razvijal svojo dejavnost. Vendar ta ne sme postati samoumevna in prepuščena sicer izjemni volji njegovih sodelavcev in sodelavk.

Zato pozivamo pristojne institucije, da upoštevajo zahteve Radia Študent, občinstvo DPU pa vabimo, da podpišete peticijo za ohranitev RŠ in da se skupaj z nami udeležite spremljevalnih dejavnosti v podporo pozivu. In ne nazadnje vas vabimo, da od novembra naprej ponovno prisluhnete poročilom s predavanj – kje drugje kot na 89,3 MhZ.

Nasvidenje v naslednji revoluciji!

Comments are closed.