Koledar dogodkov

Apr
26
Fri
Prvomajska šola DPU – Koncert ŽPZ Kombinat @ na Muzejski ploščadi (pri knjižnici Kinoteke) na Metelkovi ulici, Ljubljana
Apr 26 @ 21:00 – 22:00
Prvomajska šola DPU - Koncert ŽPZ Kombinat @ na Muzejski ploščadi (pri knjižnici Kinoteke) na Metelkovi ulici, Ljubljana

Delavsko-punkerska univerza vabi na koncert ŽPZ Kombinat v okviru Prvomajske šole, ki bo v petek, 26. aprila 2013, ob 21.00 na Muzejski ploščadi (pri knjižnici Kinoteke) na Metelkovi ulici.

Ženski pevski zbor Kombinat bo 27. aprila 2013 praznoval peti rojstni dan. Gre za vsaj za današnje razmere neobičajen pevski zbor, sestavljen iz pevk iz različnih generacij, poklicev in koncev Slovenije, ki jih med drugim druži tudi – ohranjanje izročila revolucionarnih pesmi, ki je danes, v času prevlade kulturnega mračnjaštva in komerciale, že skoraj pozabljeno. Poleg uporniških ljudskih in partizanskih pesmi z vsega sveta na njihovem repertoarju najdemo tudi avtorske pesmi; med njimi je Pesem upora (avtorica je članica Ksenija Jus), ki je postala neuradna himna zimskih vstaj.

27. april je nekoč pomenil veliko več kot danes, ko je le dan spomina na antifašistično vstajo slovenskega ljudstva. Pomenil je začetek gradnje socializma kot alternative in upora proti svetovnemu kapitalističnemu sistemu. Pesmi upora so bile ključni element tega revolucionarnega procesa in peli so jih milijoni od gverilcev v Južni Ameriki in stavkajočih delavcev na kapitalističnem Zahodu do mladinskih delovnih brigad v Jugoslaviji. Še nedavno so se tako socializem kakor pesmi upora zdeli daleč in tuji, a nas je kapitalizem spet pahnil v uničujočo krizo, v kateri upor postaja nujnost, revolucionarne pesmi pa melodija prihajajočega socializma!

Več o letošnji Prvomajski šoli DPU lahko preberete tukaj.

(Foto: Sunčan Stone)

Apr
27
Sat
Lev Centrih – The socialist, revolutionary and antifascist dimension of the Liberation Front of the Slovenian Nation in Yugoslavia and its place in the history of class struggles @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana
Apr 27 @ 11:00 – 12:30
Lev Centrih - The socialist, revolutionary and antifascist dimension of the Liberation Front of the Slovenian Nation in Yugoslavia and its place in the history of class struggles @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana

The Liberation Front of the Slovenian Nation was an organisation that led political armed resistance against fascist invaders and local quislings. It was established on 27 April 1941 in Ljubljana, shortly after the Axis powers disintegrated the Kingdom of Yugoslavia. It consisted of 18 groups; with the exception of the Communist Party of Slovenia which played the leading role, none of them was formally organised as a political party. This made Slovenian resistance movement different as compared with development in other parts of Yugoslavia where communist people’s front strategy failed for the most part. Slovenian partisans however shared two basic features whit the rest Yugoslavia’s resistance: a) building a network of alternative government institutions – National Liberation Committees (NLC); b) evolving the partisan movement from small guerrilla units to regular army. NLCs secured the communist hegemony among the population traditionally affiliated with populist bourgeois political parties, while the evolution of the partisan military structure forged the alliance of the working people (peasants, workers and other social strata). The history of partisan national liberation movement reveals how populist quasi anticapitalist ideologies had been defeated and overcome. Class struggles in Yugoslavia during the Second World War will be elaborated in light of a conflict between different political blocks that shared basic assumption that alternatives to capitalism are necessarily.

Lev Centrih, PhD, is historian and sociologist from Ljubljana; member of The Workers and Punks’ University and researcher at the Institute of Labour Studies. 
Apr
29
Mon
David McNally – Primitive Accumulation, Migrant Workers and Social Reproduction in the Age of Austerity @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana
Apr 29 @ 18:00 – 20:00
David McNally - Primitive Accumulation, Migrant Workers and Social Reproduction in the Age of Austerity @ Stara mesta elektrarna - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, Ljubljana

The Age of Austerity ushered in by the global crisis of 2008-9 centrally involves cheapening the reproduction of labour-power by means of reducing both private wages and the social wage administered by the state. These policies have decided class, gender, racial and generational dimensions. To properly elucidate these dimensions, however, requires that we also grasp ongoing primitive accumulation as a crucial ‘moment’ in the austerity agenda. To accomplish this means addressing the role of the reproduction of the global reserve army of labour, and of precarious migrant workers, in the restructuring of labour-power on a world scale.

In order to develop the theory of primitive accumulation in these directions, this paper returns to tensions in Marx’s account of the social reproduction of labour-power. Here I argue that not only does Marx’s conceptualization require a gender analysis, but that it also needs to be developed with respect to the problematic of labour migration. I show where Marx points to ways in which we might do this. The analysis presented underlines the decisive importance of an anti-racist defence of migrant workers for any effective working class politics in the Age of Austerity.

David McNally is Professor of Political Science at York University and a leading member of the New Socialist Group (www.newsocialist.org). He has written extensively on the critique of political economy. His publications include Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance and Monsters of the Market: Zombies, Vampires and Global Capitalism. 

Prvotna akumulacija, migrantski delavci in družbena reprodukcija v dobi varčevanja

Doba varčevanja, ki jo je povzročila svetovna kriza iz let 2008–2009, v veliki meri temelji na pocenitvi reprodukcije delovne sile s pomočjo zniževanja tako zasebne mezde kakor družbene mezde, s katero upravlja država. Te politike so odločilno posegle v razredna, spolna, rasna in generacijska razmerja. Da bi jih lahko celovito osvetliti, pa moramo upoštevati tudi trenutno prvotno akumulacijo kot ključni »moment« varčevalne politike. Zato moramo analizirati vlogo, ki jo pri preoblikovanju delovne sile na svetovni ravni igrajo reprodukcija svetovne rezervne armade delovne sile in prekarni migrantski delavci.

Da bi lahko razvili teorijo prvotne akumulacije s tega gledišča, se bomo vrnili k napetosti v Marxovi obravnavi družbene reprodukcije delovne sile. Pokazali bomo, da Marxova konceptualizacija potrebuje ne samo analizo spolov, temveč jo je treba razviti tudi z vidika delavske migracije. Izpostavili bomo mesta, kjer nam to omogoča sam Marx. Predstavljena analiza bo poudarila ključnost antirasistične obrambe migrantskih delavcev za učinkovito politiko delavskega razreda v dobi varčevanja.

David McNally je profesor na kanadski Univerzi York in eden vodilnih članov kolektiva New Socialist (www.newsocialist.org). Ukvarja se s kritiko politične ekonomije. Med drugim je objavil knjigi Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance in Monsters of the Market: Zombies, Vampires and Global Capitalism.

Lectures & Predavanja:
Global Crisis – Global Resistance
“Labour-Power and Social Reproduction: From Capital to the Current Crisis”

Oct
2
Wed
Javna tribuna – Kdo se boji demokratičnega socializma? @ MKC Pri Rdeči Ostrigi, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
Oct 2 @ 19:30 – 16:45
Javna tribuna - Kdo se boji demokratičnega socializma? @ MKC Pri Rdeči Ostrigi, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

Iniciativa za demokratični socializem v sodelovanju z Delavsko-punkersko univerzo,Inštitutom za delavske študije in MKC Pri Rdeči Ostrigi v sklopu festivala In Memoriam prof. Peter Hafner #5, organizira javno tribuno z naslovom »Kdo se boji demokratičnega socializma? (K novemu razvojnemu modelu za Slovenijo in EU), ki bo v sredo, 2. oktobra ob 19.30 v MKC Pri Rdeči Ostrigi (MKC Pri Rdeči Ostrigi, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka).

V devetdesetih letih so slovenske politične in ekonomske elite restavracijo kapitalizma še skušale opravičevati z visokoletečo retoriko o svetli prihodnosti Slovenije v elitnem klubu razsvetljenih, gospodarsko razvitih in demokratičnih držav Evropske Unije ter o ekonomski prosperiteti, ki bo nastopila, ko se dokončno odrešimo prekletstva socialistične dediščine. Danes, v času izbruha globalne krize kapitalizma, pa so se vse zgodbe o svetli prihodnosti nenadoma sesule v prah. Podlaga za opravičevanje kapitalizma je v času krize preprosto splahnela.

Recepti za reševanje krize, ki nam jih ponujajo evropske in domače politične elite, so le še seznami žrtev, ki morajo pasti, da bi se polegla jeza »finančnih trgov« in da bi gospodarstvo spet postalo »konkurenčno«. Postalo je očitno, da nam kapitalizem ne more ponuditi ničesar razen dolgih let zategovanja pasov, množičnega odpuščanja, zniževanja plač, akcijskih razprodaj javnega premoženja, kratenja delavskih pravic in likvidacije zadnjih ostankov socialne države. Tega scenarija niti v državah z minimalnimi demokratičnimi standardi ni mogoče izpeljati brez odpora delavskega razreda. Zato je postalo očitno tudi to, da so slovenske politične elite in kapitalistični razred zaradi uresničevanja svojih receptov pripravljeni eliminirati še zadnje mehanizme demokratičnega nadzora, med katerimi so referendumi, prek katerih bi državljani in državljanke utegnili kljubovati diktatom neizvoljenih evropskih tehnokratov.

Če bo rešitev trenutne gospodarske krize ostala zavezana reševanju samega kapitalizma,  nas čaka le mukotrpen pohod po trnovi poti strukturnih reform in varčevalnih ukrepov, ki, kot dokazuje primer Grčije, krizo kapitalističnega gospodarstva rešujejo tako, da socialne standarde državljanov tako degradirajo, da pod vprašaj postavijo celo njihovo preživetje. Z vidika kapitala, ki ga zastopajo tako rekoč vse slovenske politične elite, alternative res ni. Trenutna vlada, ki si je volilne točke nabirala s kritiko varčevalnih ukrepov in s sanjarjenjem o razvojnih strategijah, ki bi se opirale na spodbujanje gospodarske rasti in na ustvarjanje novih delovnih mest, je po prihodu na oblast nemudoma obrnila ploščo in stopila na edino pot, ki jo kapital dopušča – na pot bolečega reševanja kapitalistične krize na plečih delavskega razreda.

A kapitalizem perifernim evropskim državam, med katerimi je Slovenija, očitno ne dopušča drugega »razvojnega modela« kakor razvoj v nerazvitost po zgledu grškega scenarija. Zato je očitno, da se srž problema skriva v samem kapitalizmu. Le z razbitjem okov, ki jih je družbenemu razvoju nadel kapitalizem, je mogoče začrtati smer razvoja, ki bo namesto neskončni akumulaciji kapitala služila vsestranskemu razvoju družbe.

Javna tribuna bo zato posvečena predstavitvi novega razvojnega modela, ki ga za Slovenijo in EU ponuja demokratični socializem. Ta s kapitalističnim gospodarstvom prelamlja na treh temeljnih ravneh. Zasebnemu lastništvu produkcijskih sredstev, na katerem temelji kapitalizem, nasprotuje z bojem za podružbljanje produkcijskih sredstev. Proti kapitalističnemu despotizmu, ki nadzor nad produkcijskim procesom polaga v roke menedžerjev in lastnikov kapitala, se bori z uvajanjem delavskega samoupravljanja. Nasproti profitnemu motivu, ki diktira proizvodnjo v kapitalizmu, pa postavlja participativno planiranje proizvodnje, ki temelji na motivu zadovoljevanja družbenih potreb.

Govorci: Ana Štromajer, Blaž Babnik Romaniuk, Boštjan Remic in Sašo Slaček.

Prihodnost je demokratični socializem!