Koliko reševalnih akcij lahko Tribuna preživi?

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani ponovno »rešuje« časopis Tribuna. Kot že tolikokrat v njeni turbulentni zgodovini so uredniški kolektiv in njegovi sodelavci deležni uredniške intervencije s strani vsakokratne študentske vrhuške. To se je večkrat zgodilo že v času Zveze socialistične mladine, se nadaljevalo tekom devetdesetih in stopnjevalo tudi v času ponovne obuditve Tribune od leta 2009 do danes, ko je bila z imenovanjem nove urednice povožena volja celotnega kolektiva. Kritika in očitki s strani predsedstva ŠOU so vedno isti, Tribuna je premalo študentska, potrebno jo je približati študentskemu vsakdanu, jo narediti bolj dostopno itn. Pri vsem skupaj je ironično, da prav takšna reševanja v preteklosti problema branosti nikakor niso reševala. Nasprotno, po takšnih intervencijah Tribune dejansko nihče več ni bral.

Natanko v tem se kaže tudi vsa zgrešenost tovrstnih poskusov reševanja. V resnici so odraz globokega nerazumevanja zgodovine in poslanstva časopisa ter grob poskus njegove instrumentalizacije. Tribuna je bila v zadnjih petih letih natanko tisto po čemer je ostala zapisana v kolektivnem spominu: izrazna platforma za prispevke, tako pisne kot likovne in fotografske, ki v siceršnji medijski krajini nimajo prostora, torej za vsebine, ki jih uredniki sicer zavračajo zaradi političnih in ekonomskih interesov njihovih lastnikov. Poslanstvo Tribune je zato vedno bilo in mora ostati premeščanje mej obstoječega, ne da se utopi v veletoku medijskega »mainstreama«. To pa je mogoče izključno tako, da se vodstvo ŠOU v Ljubljani ne vmešava ali celo oktroira uredniško politiko časopisa.

Kolektiv Inštituta za delavske študije zato obsoja samovoljo študentske vrhuške in izraža vso podporo kolektivu Tribune!

Programski odbor Inštituta za delavske študije
info@delavske-studije.si

Comments are closed.