Lea Kuhar: Reflektivna (ob)sodba produktivnosti

V predavanju bomo poskusili nakazati neko možno linijo razmisleka znotraj odnosa med produktivnostjo, emancipacijo in delom. V prvem delu se bomo osredotočili na povezavo med delom in produktivnostjo ter preko nje poskusili ugotoviti kaj je tisto, kar po Marxu odlikuje »najslabšega stavbenika« pred »najboljšo čebelo«. Skozi tri glavne elemente Marxove misli – odtujitev, blagovni fetišizem in teorijo vrednosti bomo poskusili pokazati, kako se delo, razumljeno v širšem pomenu besede, torej, kot človeško samo-opredmetenje, v kapitalističnem produkcijskem načinu preko težnje po nenehni produktivnosti temeljito preoblikuje in sprevrže v dejavnost kapitala. V drugem delu bomo poskusili razviti povezavo med produktivnostjo in emancipacijo. Vprašali se bomo, kako je možno misliti spremembo v dejavnosti, ki nam ne pripada več. Odgovor na dano vprašanje bomo s pomočjo Kantove kritične misli poskusili najti ravno tam, kjer se nam zdi, da je nemogoč – znotraj produktivnosti same.

Lea Kuhar je članica programskega odbora Inštituta za delavske študije in doktorska študentka filozofije na podiplomski šoli ZRC SAZU

Comments are closed.