Leo Panitch: Left Strategies for the 21st Century

Leo Panitch: Leve strategije za 21. stoletje – kaj se lahko naučimo iz napak komunistov in socialne demokracije

Inštitut za delavske študije vabi na predavanje kanadskega marksista Lea Panitcha, ki bo v ponedeljek, 10. 11. 2014, ob 18.00 v Stari mestni elektrarni na Slomškovi 18 v Ljubljani.

Velika recesija je ponovno opozorila na kapitalistična protislovja in prebudila politične pobude, ki ponujajo alterative kapitalizmu. Najbolj odmeven odgovor na krizo je bilo gibanje Occupy, ki je s posnemanjem anarhističnih praks problematiziralo tako kapitalizem in njemu zveste lakajske politične elite kakor tradicionalno politično organiziranje na levici. Toda kam je ta odgovor pripeljal gibanje Occupy?

Politična levica je bila s padcem berlinskega zida popolnoma poražena. Ne le zaradi nenadnega razpada držav dejansko obstoječih socializmov, ampak tudi zato, ker so socialdemokratske stranke popolnoma posvojile neoliberalna načela. Ti neuspehi levice imajo precej daljšo zgodovino, saj se je socialdemokracija že kmalu po drugi svetovni vojni deklarativno odpovedala antikapitalizmu, dejansko obstoječi socializmi so se ujeli v svoja notranja protislovja, na Zahodu pa so komunistične in socialistične organizacije izgubljale svojo moč in ideološki fokus.

Poleg gibanja Occupy je velika recesija spodbudila vzpon levih alternativ, ki iščejo novo pot k odpravi in preseganju kapitalizma ter se soočajo z novimi strateškimi vprašanji. Ključno vprašanje je še vedno, katere so najprimernejše organizacijske oblike na levici, po katerih zgodovinskih primerih se zgledovati in katerim se odreči, oziroma katere so najbolj ustrezne oblike političnega organiziranja v novi konjunkturi.

Leo Panitch je kanadski profesor politologije na univerzi v Yorku. Je urednik revije Socialist Register in avtor mnogih del, med drugimi Konec parlamentarnega socializma (The End of Parliamentary Socialism) in Prenavljanje socializma: demokracija, strategija in domišljija (Renewing Socialism: Democracy, Strategy, and Imagination) ter nedavno nagrajene knjige The Making of Global Capitalism.