Letniki IDŠ

Benno Teschke: Marksizem in mednarodna historična sociologija: nomotetične teorije in izziv historizma

Teschke

/posnetek na željo predavatelja ni javno objavljen/ Marksizem se je v področje teorije mednarodnih odnosov usidral z zasledovanjem dveh vprašanj: kako zapolniti odsotnost mednarodnih odnosov v Marxovi in Engelsovi lastni teoriji zgodovine in, obratno, kako vključiti sociologijo in zgodovino v ... Preberi več »

Richard Seymour: O vprašanju strategije in organizacije

11212180_508005432680093_5377372414893456886_o

Kot pove naslov, se bo predavanje posvetilo predvsem vprašanju (socialistične) strategije in organizacije. Pri tem se bo gotovo odprlo povezano vprašanje države, vendar bomo preučili tudi razmerje državne oblasti [governmental power] z družbenimi gibanji ter posamičnimi kampanjami in upori. Richard ... Preberi več »

Fascism and Liberalism (Dolinar, Hergouth)

Dolinar Hergouth

Fascism of the 20th century is generally understood as a ruthless reaction to the liberal political and intellectual tradition, which is supposedly founded on generalised parliamentary democracy, inclusive political practices, the respect of human rights and strict legal equality. Allegedly, ... Preberi več »

The Class Structure of Fascism (Gluckstein, Rutar, Nikčević)

Nikčević Gluckstein Rutar

Marxists as well as (liberal and critical) sociologists usually explain fascism as purely the ideology and movement of the so-called “middle class”, i.e. the class of white-collar workers, state employees, small shopkeepers and petty entrepreneurs. Gramsci and Trotsky both referred ... Preberi več »

The Far Right in Europe (Tsoneva, Pureber, Remic)

Tsoneva Pureber

In recent years, the far right movements and parties have been on the rise in Europe. Their political success is most obvious in France, England Greece and Hungary. Those political projects are by no means completely alike; however, they all ... Preberi več »

Fascism and Aesthetics (Khatib, Kreft, Slaček)

Vrečko Kreft Khatib

The aesthetic aspect of fascism must be conceptualized through a dividing line that, on the one hand, poses fascism as an aesthetics phenomenon, and on the other, looks at the aesthetic aspects of fascism as a broad social phenomenon. Fascist ... Preberi več »