Lev Centrih – Zgodovina sovjetske kolektivizacije v tridesetih letih 20. stoletja

Sovjetski politični in ekonomski sistem se je dokončno izoblikoval v letih 1929–1933. Ta čas zaznamujeta dva tesno povezana procesa: hitra industrializacija in kolektivizacija kmetijstva. Osnovni cilj kolektivizacije je bil znatno povečanje produktivnosti agrarnega sektorja in predvsem vzpostavitev državnega monopola nad distribucijo žita. V organizacijskem pogledu je bila kolektivizacija poskus odprave individualnega (družinskega) kmetijstva in arhaičnih oblik vaške samouprave, kar je pomenilo konec relativne samozadostnosti sovjetskega podeželja ter začetek njegove podreditve silovitemu tempu industrializacije. V tem procesu, ki zanesljivo predstavlja najbolj travmatično poglavje v zgodovini socializma, se je sovjetska oblast naslonila na najrazličnejše ukrepe, vse od prepričevanja, opismenjevanja, emancipacije mladine in žensk do silovite represije, ki je iz sprva arbitrarnih ukrepov in dejanj prerasla v sistem s trdno institucionalno podlago, za katerega je bila najbolj značilna množična eksploatacija prisilnega dela pri gradbenih projektih, rudarstvu in kolonizaciji odročnih predelov Sovjetske zveze.

Rdeča nit predavanja bodo protislovja izgradnje socializma s posebnim poudarkom na državni lastnini zemlje in produkcijskih sredstev kot temelja, na katerem so zgodovinski socializmi poskušali odpraviti kapitalizem.

Dr. Lev Centrih je zgodovinar in sociolog; član IDŠ in IDS.

Comments are closed.