Maja Breznik: Privatni trgi dela

V literaturi o trgu dela pogosto beremo o »deregulaciji« trga dela, ki naj bi pomenila vzpostavljanje prejšnjega stanja s predpisi, ki zmanjšujejo varnost zaposlitve in uvajajo fleksibilnost, prekarnost, krčenje delavskih in socialnih pravic ipd. Koncept deregulacije nekateri razlagajo kot »vračanje v preteklost«: od državno reguliranega trga dela v socialni državi k tržni regulaciji trga dela kot svobodnemu sklepanju pogodbe med delavcem in delodajalcem. Guy Standing (2009) raje uporablja izraz »re-regulacija«, saj ne gre za umik države iz regulacije trga dela, temveč, ravno nasprotno, države še nikoli niso izdale toliko pravnih predpisov, ki urejalo delovna razmerja. Zanimalo nas bo, v čem se nove ureditve razlikujejo od preteklih, v čem je morda specifičnost sodobnega urejanja trgov dela. Pri tem se bomo oprli na tri problemske okvire, ki, kot pravi Ben Fine, manjkajo v teoriji dela: vloga globalne ekonomije, financ in države v reorganizaciji trga dela.

Maja Breznik je docentka sociologije kulture in raziskovalka pri Mirovnem inštitutu. Njena zadnja knjiga Kultura danajskih darov je izšla pri založbi Sophia.

Comments are closed.