Marko Kržan – Uspehi in neuspehi jugoslovanskega samoupravljanja

Teza tega predavanja je, da je bila samoupravna socialistična ureditev v Jugoslaviji družbeno in ekonomsko uspešna, ker ji je uspelo:
1. Odpraviti kapitalistično izkoriščanje in radikalno zmanjšati druge vrste izkoriščanja in neenakosti.
2. Zmanjšati razvojne razlike med republikami in pokrajinami.
3. Zmanjšati razvojni zaostanek glede na razvite države.
4. Zagotoviti politično neodvisnost države in njenih narodov ter krepiti neodvisnost nekdanjih kolonij (gibanje neuvrščenih).

Na žalost so se ti trendi konec 60. let obrnili. Ne sicer vsi v enaki meri in hkrati, vsekakor pa je bilo konec 80. let stanje tako:
1. Socialistična ureditev je obstajala le še na papirju, dozoreli so pogoji za obnovo kapitalizma.
2. Razlike med republikami in pokrajinami so bile spet take, kot so bile leta 1939/1945.
3. Država že nekaj časa ni več dohitevala razvitih evropskih držav, tako da je bila relativno gledano približno tam, kjer je bila leta 1939/1945.
4. Država je bila na robu razpada in v odvisnosti od mednarodnih finančnih institucij ter razvitih držav-upnic.
Na predavanju bomo analizirali to dogajanje.

Marko Kržan je sociolog, doktorand na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, sicer pa prevajalec, publicist in urednik. Je tudi častni član Delavsko-punkerske univerze in član Iniciative za demokratični socializem. Raziskovalno se ukvarja z marksistično teorijo vrednosti in razredov.

One comment

  1. Modelke, modeli, uredite si prosim obvestilnik. Make it work.