Maruša Nardoni: Ideologija interpelira žrtev v subjekt

Maruša Nardoni: Ideologija interpelira žrtev v subjekt

Nasilje bomo skušali misliti na ozadju teorije ideologije Louisa Althusserja. Po mnenju kritikov je eden bolj problematičnih elementov tovrstne teorije pasivnost interpeliranega subjekta. Slabost dotične teorije naj bi se torej nahajala v prevelikem poudarjanju vloge institucij in posledično premajhni vlogi ideološkega subjekta. Althusser na enem mestu res pravi, da se moramo osredotočiti na delovanje institucij ter vzpostavi na prvi pogled tavtološko tezo: represivni aparati države »delujejo s silo«, ideološki aparati pa »z ideologijo«. Kasneje doda, da vsaka vrsta aparatov deluje »dvojno«. Kakšna je torej specifika ohlapno zastavljene ‘sile’ v opoziciji s konceptom ideologije? Delitev, iz katere izpeljuje Althusser, je resda ostalina tradicionalnih teorij ideologije in političnih teorij, v katerem se zrcali politični dualizem sporazuma in nasilja, kjer je nasilje prisotno v ozadju. V teh primerih nasilje z izjemo skrajnih primerov ne rabi nastopit, temu ustrezno pa ideologija v tradicionalnih vzorih nastopa komplementarno, torej v obliki indoktrinacije. Predavanje pa bo skušalo demonstrirati interpretacijo Althusserjeve ideologije v oddaljenosti od klasične dihotomije sila/privolitev.

Maruša Nardoni je študentka 2. letnika druge stopnje, smer filozofije sodobnosti, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomirala je na temo ideologije pri Althusserju ob mentorstvu Rastka Močnika ter Eve Bahovec. Poleg tega je trenutno predsednica Študentskega filozofskega društva in urednica revije študentov filozofije Iluzija, pri kateri bo letos izšel tematski sklop o substanci.

FB dogodek >>

Comments are closed.