Matija Jan – Fifi: Topologija nasilja

V modi je določen teoretsko-moralni normativ, ki vleče jasno črto med notranjim prostorom nenasilja in njegovo nasilno vnanjostjo. Notranjost opredeljujejo pojmi civilizacije, idealnosti reda – pa naj bo ta mišljen v okviru avtoritarnega ali demokratičnega modela – ter produktivnosti á la aktualizacije določenih pertinentnih potencialnosti. Zunanjost kot mesto nasilja je na drugi strani določena prek barbarizma, razpada idealnih političnih struktur ter predvsem prek neproduktivne dejavnosti. Če je razvitje določenih človeških potencialov stvar produkcije, je nasilje kot njihova neproduktivna opozicija določena skozi funkcijo zatiranja potencialnosti. V opoziciji do opisanega normativno-teoretskega dispozitivaje potrebno prek avtorjev kot so Foucault, Deleuze, Nietzsche, Bataille, Balibar ter Spinoza, prikazati, da je nasilje lahko le absolutno produktivna dejavnost ter, da sam pojem neproduktivnega nasilja v tem dispozitivu vzdrži zgolj na osnovi normativne opredeljenosti pojma učinka. Potrebno je prikazati, da je nasilje tiha in spregledana predpostavka vsakega reda – tako v smislu konstitucije vsake politične topologije kot v smislu njene re-produckije, ki ni klišejsko ohranjanje statusa quo z represijo temveč ponavljajoče proizvajanje že vzpostavljenih topoloških razmerij. Prav tako pa se ne sme zavreči pojma neproduktivnega nasilja temveč proizvesti njegovo predelavo, ki neproduktivno nasilje iz pozicije vnanjosti barbarizma premika v funkcijo mesta-relacije, ki šele omogoča vsako re-produktivno ter produktivno topologijo.

Comments are closed.