May Day School 2015: Schedule/Urnik

May Day School 2015: Schedule/Urnik

Schedule
First day, 27th of April:

 • 19:00 Dinner
 • 20:00 – 22:00 Lecture by G. M. Tamás: Why Fascism Persists” – Cancelled due to personal reasons

Second day, 28th of April:

 • 12:00 – 13:30 Panel discussion:Fascism and Liberalism
  • Anže Dolinar: “Logics of Exclusion and its ‘Enemies’”
  • Martin Hergouth: “Twin Liberal Confusions: Fascism (or Totalitarianism) and Hegel”
 • 13:30 – 15:00 Lunch & Break
 • 15:00 – 16:30 Panel discussion: The Class Structure of Fascism
  • Donny Gluckstein: “The Class Structure of Fascism”
  • Tibor Rutar: “Social and Class Roots of Fascism”
  • Dragan Nikčević: “How Much Fascism is in Clerofascism?”
 • 16:30 – 17:00 Coffee break
 • 17:00 – 19:00 General discussion
 • 19:00 Dinner

Third day, 29th of April:

 • 13:30 – 15:00 Lunch
 • 15:00 – 16:30 Panel discussion: The Far-Right in Europe
  • Jana Tsoneva: “Thinking between the neos: neo-fascism and neo-liberalism”
  • Tjaša Pureber: “On the antifascist struggle in the age of The State”
  • Boštjan Remic: “50 shades of brown – building far-right hegemony project in the context of European Union”
 • 16:30 – 17:00 Coffee break
 • 17:00 – 19:00 General discussion
 • 19:00 Dinner

Fourth day, 30th of April:

 • 12:00 – 13:30 Panel discussion: “Fascism and Aesthetics”
  • Sami Khatib: “Fascism in the Age of Its Neoliberal Reproducibility: Rereading Benjamin’s Theory of Fascism”
  • Lev Kreft: “Beauty and Nazi Art Regime”
  • Sašo Slaček: “How to Politicize Art?”
 • 13:30 – 15:00 Lunch & Break
 • 15:00 – 16:30 Panel discussion: Fascism in Our Heads
  • Aleš Mendiževec/Izidor Barši: “Small Fascism and Big Fascism”
  • Miha Andrič: “Structure of Fascist Discourse (Between Signifier and Desire)”
  • Jernej Kaluža/Anže Okorn: “Why Do We All Desire to Be Fascists?”
 • 16:30 – 17:00 Coffee break
 • 17:00 – 19:00 Lecture by Ishay Landa:Progress and Fascism: The Proof of the Pudding?
 • 19:30 Dinner

 

Urnik:
Prvi dan, 27. april:

 • 19:00 Večerja
 • 20:00 – 22:00 Predavanje Gáspárja Miklósza Tamása: “Zakaj fašizem vztraja?” – Odpovedano zaradi osebnih razlogov

Drugi dan, 28. april:

 • 12:00 – 13:30 Panel:Fašizem in liberalizem
  • Anže Dolinar: “Logika izključitve in njeni ‘sovražniki’”
  • Martin Hergouth: “Dvojna zmeda liberalizma: fašizem (ali totalitarizem) in Hegel”
 • 13:30 – 15:00 Kosilo in odmor
 • 15:00 – 16:30 Panel:Razredna struktura fašizma
  • Donny Gluckstein: “Razredna struktura fašizma”
  • Tibor Rutar: “Družbeni in razredni temelji fašizma”
  • Dragan Nikčević: “Koliko fašizma je v klerofašizmu?”
 • 16:30 – 17:00 Odmor za kavo
 • 17:00 – 19:00 Splošna razprava
 • 19:00 Večerja

Tretji dan, 29. april:

 • 13:30 – 15:00 Kosilo
 • 15:00 – 16:30 Panel:Skrajna desnica v Evropi
  • Jana Tsoneva: “Razmišljati med ‘neo-pojavi’: neo-fašizem in neo-liberalizem”
  • Tjaša Pureber: “O antifašističnem boju v dobi Države”
  • Boštjan Remic: “Petdeset odtenkov rjave: grajenje skrajno desnega hegemonskega projekta v kontekstu Evropske Unije”
 • 16:30 – 17:00 Odmor za kavo
 • 17:00 – 19:00 Splošna razprava
 • 19:00 Večerja

Četrti dan, 30. april:

 • 12:00 – 13:30 Panel: “Fašizem in estetika”
  • Sami Khatib: “Fašizem v času njegove neoliberalne reprodukcije: ponovno branje Benjaminove teorije fašizma”
  • Lev Kreft: “Lepota in nacistični režim umetnosti”
  • Sašo Slaček: “Kako politizirati umetnost?”
 • 13:30 – 15:00 Kosilo in odmor
 • 15:00 – 16:30 Panel: Fašizem v naših glavah
  • Aleš Mendiževec/Izidor Barši: “Mali fašizem in veliki fašizem”
  • Miha Andrič: “Struktura fašističnega diskurza (med označevalcem in željo)”
  • Jernej Kaluža/Anže Okorn: “Zakaj vsi hočemo biti fašisti?”
 • 16:30 – 17:00 Odmor za kavo
 • 17:00 – 19:00 predavanje Ishaya Lande: Napredek in fašizem: dokaz kakovosti?
 • 19:30 Večerja

Comments are closed.