Michael Roberts – Kriza območja evra je kriza kapitalizma

Kriza evroobmočja ni kriza evra, temveč kriza kapitalizma. Kapitalizem je doživel upad svetovne gospodarske dejavnosti nezaslišanih razsežnosti, ki ga prevladujoča ekonomska veda ni znala napovedati, ga ne zna razložiti, hkrati pa ne ponuja ustreznih ukrepov za reševanje nastalega položaja. Zaradi tega je projekt evra, proizvod francosko-nemškega kapitalizma, s katerim so si vodilne evropske države skušale zagotoviti konkurenčno prednost na svetovnih trgih, pod vprašajem. Niti varčevalni ukrepi (krčenje javne porabe in zniževanje javnega dolga), ki so jih usvojili evropski voditelji, niti keynesovske alternative (več državne potrošnje in zadolževanja, devalvacija in izstop iz evroobmočja) ne bodo obnovili trajne gospodarske rasti. Razviti kapitalizem je v dolgi depresiji, ki se bo končala le, če se bo znova dvignila dobičkonosnost produktivnega sektorja kapitalističnega gospodarstva. A to utegne trajati dlje, kot lahko projekt evra prenese.

Michael Roberts je marksistični ekonomist, ki je zaslovel s svojim blogom, na katerem pravilno napoveduje vse ključne makroekonomske premike, sicer je pa kot svetovalec zaposlen v Cityju, finančnem središču Londona.

Comments are closed.