Mislav Žitko: Delavski razred in financializacija

Od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja sta vzpon financ in postopno upadanje delavske organiziranosti v deželah razvitega kapitalizma vpeljala novo razsežnost v razrednih odnosih. Proces, ki ga lahko označimo za financializacijo vsakdanjega življenja, je nominalno številnim slojem prebivalstva omogočil, da participirajo na dejavnostih, ki so bile tradicionalno rezervirane za vladajoči razred. A za nominalnim vključevanjem delavskega razreda v svet finančnih transakcij in investicij so se zaostrovala, kot razkriva trenutna ekonomska kriza, protislovja kapitalističnega produkcijskega načina. S sinoptičnim pogledom na različne razvite kapitalistične formacije bomo pokusili osvetliti spremembo statusa delavskega razreda v obdobju financializacije ekonomskega življenja.

Mislav Žitko je absolvent kroatistike in filozofije ter aktivist iz Zagreba.

Comments are closed.