Mislav Žitko – Rekonstitucija centralnega bančništva in socializacija bank

Tekom sedanje krize so posamezne države EU večkrat nacionalizirale banke, da bi jih rešile pred propadom. A kamlu se je pokazalo, da, vsaj s stališča tistih, ki jih je kriza najbolj prizadela (odpuščeni delavci, javni uslužbenci, uporabniki socialnih storitev), zgolj nacionalizacija bank ni rešitev, saj so banke takoj po prejemu reševalnih paketov nadaljevale z dotedanjimi praksami, četudi so postale (začasno ali trajno) državne. Še več, podržavljanje bank je še dodatno obremenilo zaradi krize že tako šibke državne proračune in sprožilo nov val varčevalnih ukrepov, ki so še poslabšali materialni standard prebivalstva.

Da bi banke dejansko postale institucije, ki delujejo v javnem interesu, je potrebno več kot njihovo podržavljenje – potrebna je njihova socializacija. Predavanje bo namenjeno teoretičnemu in praktičnemu razmisleku o poteku socializacije bank in vlogi nacionalnih centralnih bank v tem procesu.

Mislav Žitko je asistent na Filozofski fakulteti v Zagrebu in aktivist. Raziskovalno se ukvarja s teorijami denarja, zgodovino bančništva, marksistično teorijo vrednosti in epistemologijo.

Comments are closed.