Moishe Postone: kritična teorija in sodobna levica

Moishe Postone je eden od najvidnejših sodobnih predstavnikov teoretske tradicije kritične teorije družbe in avtor številnih del iz področja kritike politične ekonomije ter judovskih študij. Njegovo najodmevnejše delo je monografija Time, Labor, and Social Domination (1993), v kateri prek kritike ti. tradicionalnega marksizma poda celovito reinterpretacijo Marxovega opusa. Tradicionalni marksizem je kapitalizem zapopadel s koncepti trga, razrednega boja in privatne lastnine, medtem ko Postone razvije kritično teorijo, ki temeljne značilnosti kapitalizma zajame s koncepti fetišizma, odtujitve in abstraktne dominacije. Če se je tradicionalni marksizem osredotočal na kritiko trga in izkoriščanja, ki jo je izrekal iz stališča dela, pa pri Postonu prav delo v kapitalizmu postane osrednji predmet kritike. V številnih tekstih Postone pojmovni aparat kritične teorije uporablja tudi za razlago modernega antisemitizma, katerega razume kot fetišizirano različico antikapitalizma, ki abstraktne forme dominacije v moderni družbi, kot sta trgovina in finančni kapital, poistoveti z Judi. V preostalih tekstih se posveča kritični analizi sodobnih antihegemonskih in antiimperialističnih gibanj na levici. Trenutno je zaposlen kot profesor na University of Chicago in kot raziskovalec ter predavatelj na Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften na Dunaju.

S Postonom se bomo pogovarjali o temeljnih tezah njegovega dela Time, Labor, and Social Domination, o njegovi teoriji antisemitizma in o težavah sodobne levice. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Pogovor bo moderiral Sašo Furlan.

Comments are closed.