Neposredna demokracija nove vlade

Neposredna demokracija nove vlade

Večmesečni protesti, ki so na ulicah združili tisoče ljudi, so aktivno pripomogli k padcu do sedaj najbolj neoliberalne vlade. To je vlade, ki si je za cilj zadala popolno razbitje javnega sektorja, opustitev socialne države in brutalno privatizacijo vsega skupnega bogastva. Vstajo so sprožili socialno-ekonomski razlogi ob vsesplošni korupciji in vsebinski izpraznjenosti politike, ki se je spremenila v politikanstvo, v spektakel brez dejanskih vsebin. Vstajniki so tako zahtevali radikalno preobrazbo ekonomskega in političnega sistema, zahtevali so pravico do soodločanja o skupnih zadevah v ekonomiji in politiki, to je ekonomsko demokracijo in neposredno politično demokracijo.

In potem smo dobili novo, menda drugačno vlado. A njen program, usmeritve in prvi koraki jasno kažejo, da gre za staro politiko, morda le v nekoliko počasnejšem tempu. Še več, trenutna vlada vztraja tudi pri projektu omejitve ustavne pravice do referenduma – edinega v praksi obstoječega instrumenta neposrednega odločanja na državni ravni – in s tem nadaljuje brezglavo in nedemokratično politiko prejšnje vlade. V tem kontekstu absolutno zavračamo način in izvedbo posveta o ustavnih institutih, ki se nanašajo na neposredno demokracijo, pri predsedniku Državnega zbora in pogovora o ustavi, volilnem sistemu ter uresničevanju neposredne demokracije v Državnem svetu, o katerih je bila širša javnost obveščena zgolj naključno preko objave vabil posameznikom na spletu.

Predsednika Državnega zbora in Državnega sveta sta si tako dovolila povabiti “predstavnike” vstajnikov in “poznavalce” neposredne demokracije, istočasno pa sta vehementno izključila vso ostalo zainteresirano javnost. Ob dejstvu, da je tako sestankovanje izbrancev povsem nelegitimno, saj morebitni udeleženci ne morejo zastopati nikogar razen sebe, arbitraren način izbora udeležencev sestanka kaže tudi na popolno odsotnost razumevanja koncepta politične neposredne demokracije in je v posmeh skupnim načinom soodločanja.

Še bolj skrb vzbujajoče je dejstvo, da lista povabljencev na – za javnost zaprto – srečanje pri predsedniku Državnega zbora, spominja na ravnanje tako imenovanih levo-sredinskih vlad, ki so omogočale nestrpno javno razpravo v primeru izbrisanih prebivalcev Slovenije in so v imenu nabiranja političnih točk žrtvovale njihove pravice. Med povabljenimi tako prevladujejo posamezniki, ki so v preteklosti odkrito zlorabljali institut referenduma za omejevanje človekovih pravic in so pod pretvezo demokratične razprave javno razpihovali šovinizme, seksizme in nacionalizem. S tem dejanjem vlada podaja legitimnost politikam izključevanja drugačnosti in omogoča nadaljnji razcvet nestrpnosti.

1. Vlado in državni zbor seznanjamo, da nimata nikakršnega mandata za spremembo referendumske zakonodaje.

2. Kakršnokoli za javnosti zaprto, tajno in arbitrarno dogovarjanje o spremembi referendumske zakonodaje je nelegitimno.

3. Človekove pravice ne smejo biti predmet referendumskega odločanja.

4. Neposredna politična demokracija mora temeljiti na človekovih pravicah in zaščiti manjšine pred tiranijo večine.

Podpisani:

Delavsko-punkerska univerza
Neposredna demokracija zdaj

Comments are closed.