John Kannankulam: Konkurenčni hegemonski projekti v trenutni evropski krizi in vprašanje demokracije: vrnitev avtoritarnega etatizma?

John Kannankulam: Konkurenčni hegemonski projekti v trenutni evropski krizi in vprašanje demokracije: vrnitev avtoritarnega etatizma?

/posnetek ni na voljo/

Sledili bomo vprašanju katera specifična razmerja sil – če se opremo na slaven pojem marksističnega grško-francoskega teoretika države Nikosa Pulancasa – naj prepoznamo v okviru avtoritarnih neoliberalnih Evropskih kriznih programov kot sta »Ekonomsko upravljanje« in »Fiskalni pakt«. Oprti na pristop, ki je bil razvit v nedavno objavljenem raziskovalnem projektu o bojih okrog skupne Evropske migracijske politike (www.staatsprojekt-europa.eu) in katerega je Ulrich Brand imenoval historično materialistična analizo politik (HMPA), bomo predstavili pojem »hegemonskih projektov« – ki so analitično agregirane skupne strategije različnih akterjev okrog političnega konflikta – kot načina operacionalizacije razmerij sil v boju, ki se tiče hegemonije. Nadalje bomo opredelili implikacije teh kriznih programov, ki presenetljivo ponovno potrdijo Pulancasov argument glede avtoritarno etatistične transformacije države, za demokracijo.

John Kannankulam je študiral politologijo, zgodovino in amerikanistiko na Univerzi v Frankfurtu, kjer je (pod mentorstvom Joachima Hirscha in Boba Jesopa) ubranil doktorsko diseratcijo z naslovom: »Avtoritarni etatizem v neoliberalni dobi. O rekonstrukciji in pomenu enega od konceptov teorije države Nikosa Pulancasa.« Trenutno je docent na univerzi v Marburgu v Nemčiji, kjer predava o politični ekonomiji evropskih integracij.

Comments are closed.