Okrogla miza – Hočemo javno ali zasebno šolo?

Okrogla miza – Hočemo javno ali zasebno šolo?

Odkar je udarila ekonomska kriza, nas vlade skušajo prepričati, da mora država oklestiti svoj proračun, da se morajo javni izdatki zmanjšati. Iz tega ni izvzeto javno šolstvo. Zaposlenim so se v preteklih letih znižale plače, delovne obremenitve naraščajo, vse manj je štipendij za dijake in študente in vse več oblik študija je plačljivih, kakovost izobrazbe pa na ta račun vse bolj trpi.

Pred kratkim je ustavno sodišče v Sloveniji odločilo, da morajo biti tudi zasebne osnovne šole v celoti financiranje v javnim denarjem. To je resna grožnja kvaliteti javnega šolskega sistema pri nas. Zasebni zavodi so polno financirani, poleg tega pa zaračunavajo šolnino, kar jim omogoča izvajanje programa, ki je nadstandarden. Kdor bo lahko otroku zagotovil najboljše, bo izbral zasebno šolo. Po drugi strani bo ostajal javni šolski sistem podfinanciran s slabo plačanimi učitelji. Razlog so varčevalni ukrepi, ki šolstvu jemljejo nujno potrebna sredstva.

Komercializacija šolstva pomeni predvsem omejen dostop do izobrazbe glede na posameznikovo materialno stanje. Šolstvo tako ni več družbena institucija, ki naj zagotovi kar najboljšo izobrazbo najširšim družbenim slojem in s tem pomembno prispeva k družbenemu napredku. To je veljalo za državo blaginje, ki je zagotavljala vsem pripadnikom družbe izobrazbo, zdravje in zaposlitev. Danes je vse močnejši trend odprave teh pravic, na mesto katerih se uveljavlja tržni način zagotavljanja teh storitev, kar pomeni, da niso dostopne vsem.

Na okrogli mizi v kranjski knjižnici bomo odgovarjali na vprašanja, kaj pomeni ohranitev oziroma izguba javnega in univerzalno dostopnega šolstva za celotno družbo. Z nami bosta glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in predsednik sindikata Univerze v Ljubljani Gorazd Kovačič. Razpravo bo moderiral član programskega odbora IDŠ Boštjan Remic.

Comments are closed.