Osvoboditev Ljubljane, 9.5.1945

Osvoboditev Ljubljane, 9.5.1945

Na današnji dan leta 1945 so v Ljubljano vkorakale enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske ter jo s tem osvobodili izpod nacističnega škornja.

Nekaj dni po začetku napada na Kraljevino Jugoslavijo so sile fašistične Italije dosegle Ljubljano in jo 11. aprila okupirale. A na odgovor ni bilo treba dolgo čakati: dobra dva tedna kasneje je prav v Ljubljani ugledala luč sveta Osvobodilna fronta, z njo pa odporniško gibanje.

Zaradi obsežne partizanske aktivnosti v Ljubljani – v mestu je domoval štab Osvobodilne fronte, radio Kričač, več tiskarn, hkrati pa je služilo kot pomembna točka kadrovske in materialne oskrbe – so ga konec februarja 1942 fašistične sile obdale z žico v upanju, da ga bodo s tem osamile od okolice. Začetna improvizirana ograda je bila večkrat nadgrajena, dopolnjena in razširjena. S kapitulacijo fašistične Italije 7. septembra 1943 je mesto spet svobodno zadihalo, a ne za dolgo. Tri dni kasneje so nadzor prevzele sile nacistične Nemčije.

Nacističen primež nad mestom je bil dokončno zlomljen 9. maja ob treh zjutraj. Dan kasneje je v mesto prispela narodna vlada, ki so jo, na čelu s predsedujočim Borisom Kidričem, ljudske množice zasule s cvetjem.

Kulturna in socialna osvoboditev prostora nekdanje Jugoslavije je vsestransko spremenila njegovo vlogo v svetu. Če je bila Kraljevina Jugoslavija, kot podizvajalski servis imperialističnih držav, potisnjena v odvisnost in gospodarsko nazadovanje, je nova Jugoslavija vstala kot projekt vsestranske emancipacije delavskega razreda. Navkljub plejadi težav je presegla tako keynesovski kapitalizem zahoda kot državni socializem vzhoda. Z razpadom druge Jugoslavije se je v imenu prostega trga začelo krčenje najprej socialnih, kasneje pa še demokratičnih pravic. Vključitev v EU je proces še okrepila. Danes je prostor ponovno potisnjen v politično in gospodarsko odvisno vlogo, civilizacijske pridobitve osvobodilnega boja in kasnejše izgradnje socializma pa se sistematično krčijo.

Comments are closed.