Prihodnost je demokratični socializem

Prihodnost je demokratični socializem

Prenesi: Prihodnost_je_demokraticni_socializem.pdf

V vse hujši krizi kapitalizma, ki se vleče vse od leta 2007 in na katero vladajoče elite nimajo drugih odgovorov kakor »zategovanje pasov« in s tem podaljševanje vsesplošne agonije, je taka refleksija vse nujnejša, kakor je vse nujnejše tudi razmišljanje o alternativnih političnih projektih. V DPU smo poskušali očrte obojega zajeti v knjižici, ki je pred vami. Pamflet Prihodnost je demokratični socializem tako na eni strani ponuja razmislek o dinamiki kapitalizma in o njegovem neizbežnem koncu, na drugi pa na kratko predstavi možnosti za vzpostavitev progresivne alternative – demokratičnega socializma.

Živimo namreč v nevarnih časih, podobnim tistim v tridesetih letih prejšnjega stoletja, in kakor tedaj nam tudi danes zgodovina vse jasneje ponuja le dve možnosti: socializem ali barbarstvo! To, katera od teh bo naša prihodnost, pa je odvisno le in samo od našega kolektivnega delovanja! V upanju, da bomo skupaj končali agonijo kapitalizma, ki je že drugič v manj kakor stoletju klinično mrtev, in skupaj zgradili novo, humano, pravično in egalitarno družbo demokratičnega socializma, vas vabimo k branju!

Avtorji: Branko Bembič, Lev Centrih, Gregor Cerjak, Anže Dolinar, Sašo Furlan, Brigita Gračner, Jernej Habjan, Martin Hergouth, Rok Kogej, Miha Kordiš, Anej Korsika, Jan Kostanjevec, Primož Krašovec, Marko Kržan, Matjaž Ličer, Andraž Mali, Luka Mesec, Dragan Nikčevič, Lidija Radojević, Tibor Rutar, Sašo Slaček, Ana Štromajer, Anita Tolić, Asta Vrečko.

Izdal in založil: Inštitut za delavske študije, Kvedrova cesta 10, 1000 Ljubljana, www.delavske-studije.si

Zanj: Luka Mesec

Oblikovanje in prelom: Tomaž Perme, Kinetik

Tisk: Collegium Graphicum, Ljubljana, 1.natis, 1.000 izvodov

Inštitut za delavske študije, avtorji, 2013

Knjižica je izšla s podporo ustanove Rosa Luxemburg Stiftung.

Comments are closed.