Panagiotis Sotiris: Ponovni premislek teorij imperializma

Namen predavanja je ponovno premisliti klasične marksistične teorije imperializma, predvsem teorije Lenina, Buharina in Rose Luxemburg, ter oceniti, kako primerne so za sodobno radikalno teorijo in politiko. Poudarili bomo predvsem to, da so nekatera stara vprašanja pomembna še danes: denimo vprašanje odnosa med razrednim antagonizmom in mednarodnim delovanjem, vprašanje osrednjega položaja nacionalne državi ali svetovnega sistema ter vprašanje prepletenosti ekonomije in politike v mednarodnem sistemu. Predstavili bomo pomembnost Leninovega teoretiziranja imperializma in ugotavljali, kako je njegovo teoretiziranje revolucioniralo naše razumevanje mednarodnega sistema. Obenem bomo poudarili pomembnost Gramscijevega posega, za katerega menimo, da predstavlja manjkajoči “hegemonski” de klasičnih teorij imperializma.

Panagiotis Sotiris je trenutno zaposlen kot raziskovalec na Laboratory of Arts and Cultural Management of the Department of Communication and Media Studies v Atenah. Poučeval je družbeno teorijo ter družbeno in politično filozofijo na Oddelku za sociologijo na egejski univerzi. Piše predvsem o družbeni filozofiji, moderni družbeni teoriji ter družbenih in političnih razvojih v Grčiji. Je član grške zunajparlamentarne antikapitalistične koalicije Antarsia.

Comments are closed.