Peter Hudis – Marxov koncept alternative kapitalizmu

Peter Hudis – Marxov koncept alternative kapitalizmu

Inštitut za delavske študije vas vabi na izredno predavanje Petra Hudisa, ki bo v ponedeljek, 9. junija 2014, ob 18.00 v Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi 7 v Ljubljani.

Peter Hudis – Marxov koncept alternative kapitalizmu

Če nam ne bo uspelo razviti vzdržnega koncepta alternative kapitalizmu, ne bo dolgoročno uspel noben poskus, da bi vzpostavili radikalno kritiko družbe za 21. stoletje. Da bi ustrezno odgovorili na ta izziv, moramo premisliti najbolj osnovne premise družbene teorije in prakse, še posebej v luči propada državnega “komunizma” in zahodne socialne demokracije, ki jima ni uspelo človeštva osvoboditi odtujitve, razredne prevlade in kapitalističnega zakona vrednosti. V predavanju, ki bo temeljilo na moji zadnji knjigi, Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism, bom raziskal, kako Marxova kritika kapitala, produkcije vrednosti in abstraktno občega delovnega časa temelji v večinoma spregledani emancipatorni viziji postkapitalistične družbe, ki se radikalno razlikuje od tega, kar se je v zadnjih sto letih predstavljalo kot “socializem” ali “komunizem”. Čeprav se Marx nikoli ni vdajal pisanju “načrtov za prihodnost”, nas je njegova vizija emancipacije – ki sega veliko dlje od preprostega klica po odpravi zasebne lastnine, trga in “anarhičnih” menjalnih razmerij – opremila s pomembno teoretsko podlago za našo nalogo, da si zamislimo prihodnost po kapitalizmu.

Peter Hudis je profesor filozofije na Oakton Community College v ZDA. Raziskovalno se ukvarja predvsem z marksistično družbeno teorijo in s hegeljansko filozofijo ter je med drugim avtor knjige Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism. Je tudi urednik The Complete Works of Rosa Luxemburg, izdaje zbranih del, ki obsega 14 zvezkov in bo kmalu izšla v založbi Verso Books. Hudis je član mednarodne marksistične-humanistične organizacije International Marxist-Humanist Organization.