Pismo podpore študentom in delavcem Univerze v Mariboru

Pismo podpore študentom in delavcem Univerze v Mariboru

V sredo, 3. 4. 2013, so mariborske študentke in študentje tamkajšnje Filozofske in Pedagoške fakultete ter Fakultete za naravoslovje in matematiko protestno prekinili pedagoški proces. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je namreč ogrožen razpis programov za drugo stopnjo bolonjskega študija v prihajajočem letu.

Čez rob jih je potisnilo manevriranje vodstva Univerze v Mariboru, ki – namesto da bi odločno zavrnilo politiko varčevalnih ukrepov – navzven plašno gode o podhranjenosti visokega šolstva, navznoter pa te politike dosledno, brezobzirno in politikantsko izvaja prek medsebojnega izigravanja univerzitetnih segmentov. S tem želi politični problem neoliberalne logike zategovanja pasu prenesti na akademsko skupnost: ali se bodo akademski delavci odrekli zasluženemu plačilu ali pa se študentke in študentje ne bodo imeli kam vpisati.

Vodstvo univerze ne problematizira družbenega ustroja, v katerem skokovito raste revščina večine in nič manj skokovito bogati peščica. Namesto da bi pod njihovim vodstvom institucija razmišljala o alternativah aktualnim politikam in se borila za ohranjanje dostopnosti in kakovosti študija, pravice zaposelnih ter zahtevala, da se uredi trenutno nezadostno in neustavno financiranje univerz, poskuša ustvariti notranji razdor med študenti in zaposlenimi.

Vsem dostopna kvalitetna in brezplačna izobrazba je univerzalna pravica, ne privilegij. Njena naloga ni serijska produkcija delovne sile, ki naj se v medsebojni konkurenci podreja profitni logiki v korist kapitala, temveč izobraževanje za kritično in aktivno državljanstvo ter sredstvo zasledovanja polne izpolnitve potencialov posameznika in vsestranske emancipacije. A ko univerza kot institucionalna zaslomba visokega šolstva preneha z zasledovanjem teh ciljev, postane del problema. Istega problema, ki je na ulice pognal vstajnike.

V Delavsko-punkerski univerzi študente in zaposlene Univerze v Mariboru podpiramo in se jim v zahtevah pridružujemo.

Comments are closed.