Podpora Mladinini peticiji proti razprodaji in privatizaciji državnih podjetij

Podpora Mladinini peticiji proti razprodaji in privatizaciji državnih podjetij

S spodnjo izjavo bo IDŠ sodeloval na današnji izredni seji odbora DZ za javne finance in monetarno politiko, ki bo obravnavala Mladinino peticijo proti razprodaji in privatizaciji državnih podjetij.

Podpora Mladinini peticiji proti razprodaji in privatizaciji državnih podjetij

Na Inštitutu za delavske študije pozdravljamo in podpiramo Mladinino peticijo proti razprodaji in privatizaciji državnih podjetij, ki jo je doslej podpisalo že več kot 11.500 ljudi. Argumenti proti nadaljevanju prodaje preostalih podjetij s privatizacijskega seznama – prodaja Aerodroma Ljubljana, Fotone in Heliosa je žal že zaključena – so bili javnosti že mnogokrat predstavljeni, tudi v besedilu peticije, ki ga je prispeval dr. Jože Mencinger, in se z njimi v splošnem strinjamo. Prodaja teh podjetij resnično ni »ne poštena, ne prostovoljna in ne koristna«, zato jo lahko razumemo zgolj kot kapitulacijo slovenskega političnega sloja pred mednarodnimi kapitalskimi lobiji in njihovimi domačimi pajdaši.

Kot nakazuje izjava dr. Mencingerja ob predaji podpisov peticije državnemu zboru, pa splošna argumentacija proti prodaji državnih podjetij skriva bistvena nestrinjanja med podpisniki peticije. Čeprav je peticija že v naslovu usmerjena proti obema, je dr. Mencinger novinarje vseeno obvestil, da njeni podpisniki vendarle nismo proti privatizaciji, ampak le proti »tako imenovani razprodaji«. Kar nas naj bi motilo, sta »predvsem prevelika pohlevnost do Evropske komisije in način, kako postopek prodaje teče«. Stališči dr. Mencingerja in Inštituta za delavske študije se v tej točki razhajata. Drži, prodaja državnih podjetij tujim multinacionalkam in finančnim skladom je sporna tudi, ker bo zmanjšala gospodarsko suverenost države, še povečala brezposelnost in imela zanemarljive proračunske učinke. Vendar lahko le državna lastnina podjetij – in tudi bank, ki so naslednja žrtev privatizacijskih jastrebov – jamči, da bodo delovala v korist zaposlenih, širše skupnosti in okolja.
Takšno stališče bi lahko ustvarilo zmoten vtis, da branimo nedemokratičnost, koruptnost in neučinkovitost, ki naj bi bili tako značilni za obstoječe državno lastništvo podjetij in bank. Dejanske razmere so morda kompleksnejše, a vseeno potrjujejo, da državna lastnina teh pojavov ne preprečuje. Zato na Inštitutu za delavske študije hkrati z nasprotovanjem razprodaji in privatizaciji državnih podjetij zagovarjamo preoblikovanje državnega lastništva, kot ga poznamo danes, v družbeno lastništvo.

To bi državna podjetja in banke odtegnilo kupčkanju po vladnih kuloarjih in njihovo upravljanje podvrglo drugačni, demokratični, socialni in ekološki logiki. Za to pa morajo v njihovih nadzornih odborih sedeti tudi predstavniki zaposlenih in širše skupnosti, menedžersko avtokracijo mora v njih nadomestiti delavska demokracija, maksimizacijo dobička in zasebnih koristi pa mora kot osrednji motiv njihovega poslovanja zamenjati zadovoljevanje družbenih potreb.

Na Inštitutu za delavske študije smo tako prepričani, da je prodaja državnih podjetij dvojno škodljiva – kot razprodaja in kot privatizacija. Kot razprodaja je škodljiva, ker država strateško pomembna podjetja zgublja pod vsako razumno ceno, prevzemajo pa jih lastniki, ki jim ni mar za drugo kot lasten dobiček. Zato bodo trpeli zaposleni v teh podjetjih, državni proračun in zmožnost države za odločanje o svoji prihodnosti. Prodaja državnih podjetij pa je škodljiva tudi kot privatizacija, ker to prihodnost omejuje na kapitalizem. Državno lastništvo samo po sebi resda ni nujno boljše od zasebnega, zato pa je edina pot do družbenega lastništva, ki je gotovo boljše od obeh.

Inštitut za delavske študije

Povezava do peticije: http://www.mladina.si/162913/peticija-preprecite-razprodajo/

Comments are closed.