Podpora protestom proti prodaji Mercatorja

Delavsko-punkerska univerza (DPU) se pridružuje protestom proti prodaji Mercatorja Agrokorju, ki so jih v zadnjih dneh manifestirali Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov 90 (KS 90).

Prodajo Mercatorja konkurentu Agrokorju označujemo kot škodljivo, saj je Agrokor podjetje s preko 3,1 milijarde EUR dolga in je popolnoma nelikvidno. Kapitala, potrebnega za nakup Mercatorja, Agrokor nima. Kot je poudaril predsednik KS 90 Peter Majcen, to pomeni, da bo morebiten prevzem financiral tako, kakor so potekali managerski odkupi podjetij v slovenski tranziciji – z dolgom, s katerim bo obremenil prevzeto podjetje. Zaradi teh razlogov DPU izraža skrb, da bo morebitni prevzem Mercatorja s strani Agrokorja vodil v izčrpavanje podjetja, ogrozil delovna mesta več kot 23.000 zaposlenih v Skupini Mercator in onemogočil dolgoročni razvoj podjetja.

Pri tem želimo opozoriti tudi na plačilno nedisciplino Agrokorja kot grožnjo za več kot 130.000 delovnih mest v kmetijski in predelovalni industriji. Nelikvidni Agrokor namreč obveznosti do dobaviteljev navadno poravna šele v 5–6 mesecih, s čimer duši številna podjetja in ogroža položaj njihovih zaposlenih. Ob morebitnem prevzemu Mercatorja bi se ta soočil s podobnimi težavami. Ob tem opozarjamo, da je Mercator za slovensko gospodarstvo infrastukturnega pomena, saj odkupuje precejšen delež pridelkov slovenskega kmetijstva in predelovalne industrije. Morebitna plačilna nedisciplina najpomembnejšega kupca bi podjetja v kmetijstvu in predelovalni industriji hudo prizadela in ogrozila več kot 130.000 delovnih mest v teh podjetjih, ki so posredno odvisna od Mercatorja.

Prodaja Mercatorja Agrokorju bi tako potencialno ogrozila kar 15% vseh delovnih mest v Sloveniji in drastično poslabšala že tako slab socialni in ekonomski položaj tukajšnjega delavstva. Poleg tega ta nevarna poteza ne prinaša koristi niti prodajalcem deleža Mercatorja. Večina prodajalcev svoje deleže v Mercatorju prodaja zaradi lastnih likvidnostnih težav in potrebe po dokapitalizaciji. A vendar, kot smo lahko brali v javnih občilih, prodaja Mercatorja Agrokorju najverjetneje prodajalcem ne bo prinesla nujno potrebnega kapitala, saj je bil med njimi in Agrokorjem sklenjen dogovor, da Agrokor večji del kupnine poravna šele leto dni po prevzemu Skupine Mercator.

Na podlagi teh argumentov ocenjujemo prodajo Mercatorja Agrokorju kot nevarno za desettisoče delavcev in njihovih družin. Prodaji ostro nasprotujemo in se pridružujemo protestom sindikatov. Prodajalce Mercatorja pozivamo, naj Mercatorja ne prodajo, in hkrati opozarjamo, da ne bomo dopustili, da se njihova dokapitalizacija izvrši na plečih delavstva.

Delavski razred ne bo plačal in ne sme plačati stroškov krize, saj krize niso povzročili delavci, pač pa neustrezne politično-ekonomske politike in nepremišljene poslovne odločitve, kakršna je tudi odločitev o prodaji Mercatorja. Prodaja Mercatorja je del problema, ne del rešitve, saj bo ekonomsko in socialno krizo v Sloveniji zaradi zgoraj navedenih razlogov še poglobila. Krizo lahko razreši le socialno in okoljsko vzdržna politično-ekonomska ureditev, v kateri mora biti interes producentov na prvem mestu, pomembna infrastrukturna podjetja, kakršno je Mercator, pa ne smejo biti nikoli prepuščena samovolji finančnih oligarhij, ampak morajo biti v rokah delavstva, saj lahko le tako delujejo v obče dobro.

Delavsko-punkerska univerza

Comments are closed.