Poziv članom DS

Poziv članom DS

ZADEVA: Poziv članom DS RS, da podprejo pobudi za razpis referendumov o Zakonu o Slovenskem državnem holdingu in o Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

Članico in člane DS POZIVAMO, DA PODPREJO POBUDI ZA RAZPIS REFERENDUMOV.

Pri tem izhajamo iz naslednjih ugotovitev:

– Kriza ni posledica morebitnega slabega ali tveganega poslovanja podjetij v državni lasti, ampak svetovne krize in napačnih investicij zasebnih podjetij v obdobju 2005–2008. Privatizacija podjetij v državni lasti, katere podlaga bi bila ustanovitev SDH, zato ne bi pripomogla k izhodu iz krize.

– Privatizacija strateških podjetij in bančnega sistema je Vzhodno Evropo pripeljala v ekonomsko odvisnost. Toda Slovenija je vse do leta 2005 ohranjala izravnano bilanco tekočega računa, državne banke so poslovale z dobički, kazalci socialne vključenosti so bili ugodni. To dokazuje, da državna lastnina praviloma ne ovira gospodarskega in socialnega razvoja, ampak ga utemeljuje.

– »Slaba banka« je neprimeren model sanacije. Izkupiček iz slabih terjatev je nižji kot v primerljivih modelih. Shema ni omejena na banke v državni lasti. Ker je blizu 70 % lastniškega kapitala bank v zasebnih rokah (prim. graf 1), bi prišlo do nedopustnega prenosa izgub zasebnikov na pleča državljanov.

– Vlada RS nima mandata za napovedano privatizacijo, ki jo uvajata sprejeta zakona! Raziskave javnega mnenja (gl. graf 2) dokazujejo, da bi bila udeležba na morebitnem referendumu visoka in da bi državljani zakona z veliko večino zavrnili. Zato je izvedba referenduma smotrna in nujna!

 

Graf 1. Vir: BS, Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2012, str. 49.

Graf 1. Vir: BS, Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2012, str. 49.

 

Graf 2. Vir: Ninamedia, Mladina, 26. 10. 2012, str. 11.

Ljubljana, 28. 10. 2012
Delavsko-punkerska univerza
Iskra

Comments are closed.