Predavanja

Feed Subscription

Tibor Rutar – Komunizem brez Marxa: proti Negriju, Graeberju in Badiouju

tibor_rutar

Predavanje bo razdeljeno na tri dele. Začeli bomo s predstavitvijo najbolj priljubljenega arhetipa kritike kapitalizma na radikalni levici, ki jo verjetno najpopolneje utelešata Negri in Hardt. To je kritika, ki v kapitalizmu ne vidi kapitalizma, temveč nekakšno neofevdalno rentno gospodarstvo, ... Preberi več »

Primož Krašovec – Razredni in manjšinski boji v perspektivi novega socializma

vint-velika--primoz-

Osnovna teza predavanja bo, da »ekonomski redukcionizem«, ki ga postmarksistične teorije pogosto očitajo klasičnemu marksizmu in tradicionalni levici, ni stvar (le) enostranskosti določenih teoretskih in političnih pozicij, temveč je v kapitalističnih družbah realno družbeno dejstvo. Sam način kapitalistične produkcije in ... Preberi več »

Marko Kržan – Uspehi in neuspehi jugoslovanskega samoupravljanja

Kržan

Teza tega predavanja je, da je bila samoupravna socialistična ureditev v Jugoslaviji družbeno in ekonomsko uspešna, ker ji je uspelo: 1. Odpraviti kapitalistično izkoriščanje in radikalno zmanjšati druge vrste izkoriščanja in neenakosti. 2. Zmanjšati razvojne razlike med republikami in pokrajinami. ... Preberi več »

Luka Bogdanić – Komunizem in razredni boj: preobrazba Italijanske komunistične partije

Bogdanić

Italijansko komunistično partijo (PCI) sta ustanovila Bodriga in Gramsci le eno leto in deset mesecev pred Mussolinijevim prevzemom oblasti. Po zlomu fašizma v letu 1943 je italijanski komunizem igral pomembno vlogo v italijanskem odporniškem gibanju, čeprav je bil pred tem ... Preberi več »

Tibor Rutar – Združenje svobodnih ljudi proti kapitalistični tiraniji stvari

tibor_rutar

Zgodovina t. i. »realno obstoječih socializmov« iz prejšnjega stoletja – predvsem tistih, v katerih delovanja kapitalističnih zakonov akumulacije in alokacije surovin niso zanikali niti režimski ideologi – nas streznitveno opozarja, da si moramo ponovno prilastiti Marxovo ločnico med kapitalizmom in ... Preberi več »

Lilijana Burcar – Po socializmu le tema demokracije: restavracija kapitalizma in pogospodinjenje žensk

komentar-liljana_burcar_display

Posledica neokolonialne restavracije kapitalizma je masovna redukcija temeljnih socialnih in ekonomskih pravic ter spremljajoča razgradnja in odprava socialistične socialne države, kar je pripeljalo do vzpostavitve različno segmentiranih in hierarhično organiziranih kategorij izkoriščanih. Restavracija kapitalizma ima za ženske drugačne učinke kot ... Preberi več »