Predavanja

Feed Subscription

Christoph Henning: Productivity: a Contested Concept in the History of Political Economy and Critical Theory

“Productivity” has always been an ideological term. Especially in societies that experience economic growth. He (!) who can claim that he is “productive”, and hence responsible for the growth which in the end benefits everybody, can also claim more political ... Preberi več »

Primož Krašovec: Produktivnost, svoboda in policija

V predavanju me bo zanimala produktivnost delovne sile same, tj. vprašanje, kako tako v zgodovini kot danes določene človeške telesne in duševne zmožnosti dobijo obliko, ki je dejansko uporabna za kapitalistično produkcijo, tj. sploh postanejo delovna sila (saj zmožnosti neciviliziranega ... Preberi več »

Urban Sušnik: Kapitalizem in prekletstvo Prometejevega darila

Ena glavnih karakteristik moderne industrijske družbe je njena nenehna rast produktivnosti dela. Ravno te rastoče stopnje produktivnosti omogočajo eksponentne rasti bruto družbenega proizvoda, ki smo jim priča zadnjih dvesto let. Obenem pa prav ta ista karakteristika rastoče produktivnosti, ki omogoča, ... Preberi več »

Uroš Kranjc: Produktivnost v luči zasebne lastnine in tehnologije ter izključene množice

Učbeniška ekonomika nas uči definicije produktivnosti z razmerjem celotnega produkta glede na ponderirano povprečje vložkov. Če je razlika med vložki in produkti večja, potem govorimo o rasti produktivnosti, čemur je potrebno prišteti še vpliv spreminjajočega stanja tehnologije. Vsaj tako nas ... Preberi več »

Tibor Rutar – Produktivnost dela nekoč in danes: od lastninskih odnosov k družbeno-razvojnim vzrocem

Historični materializem vztraja, da so vsakokratni vodoravni in navpični lastninski odnosi med ekonomskimi akterji ključni strukturni dejavnik družbenega razvoja. Različni lastninski odnosi vodijo k zelo različnim vzorcem družbenega razvoja in gospodarske rasti. Izkupiček kapitalističnih lastninskih odnosov je znan: sistematično specializiranje ... Preberi več »