Predavanja

Feed Subscription

Tibor Rutar: Zreli Marx o državi – med zarotništvom in kritiko politične ekonomije

Rutar

V predavanju bomo predstavili teorijo države, ki jo Marx nakaže po letu 1848, torej po Nemški ideologiji in Komunističnem manifestu, kjer še ostaja zavezan instrumentalizmu, po katerem država nima nikakršne avtonomije in je le orodje v rokah vladajočega razreda. V ... Preberi več »

Sašo Furlan: Antinomija politične države in civilne družbe – o Marxovi kritiki Heglove filozofije pravice

Furlan

Preden se je Marx lotil projekta kritike politične ekonomije, se je ukvarjal predvsem s kritiko prava in politike. V letih 1842–43 se je z uredniškim delom za časopis Rheinische Zeitung uveljavil kot neizprosen kritik reakcionarnih politik pruske monarhije, kot filozof ... Preberi več »

Martin Hergouth: Hegel, francoska revolucija in moderno mišljenje države

Hergouth

“Rien.” – Ludvik XVI, dnevniški zapisek, 14.7.1789 Ko gre za mišljenje države, strogo ločevanje med intelektualno zgodovino teorij države na eni strani in objektivno-materialistično zgodovino nastanka države na drugi v bistvenem oziru ni smiselno. Upoštevati je treba ravno to, da ... Preberi več »

Leo Panitch: Left Strategies for the 21st Century

Pannitch

Leo Panitch: Leve strategije za 21. stoletje – kaj se lahko naučimo iz napak komunistov in socialne demokracije Inštitut za delavske študije vabi na predavanje kanadskega marksista Lea Panitcha, ki bo v ponedeljek, 10. 11. 2014, ob 18.00 v Stari ... Preberi več »

Peter Hudis – Marxov koncept alternative kapitalizmu

Inštitut za delavske študije vas vabi na izredno predavanje Petra Hudisa, ki bo v ponedeljek, 9. junija 2014, ob 18.00 v Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi 7 v Ljubljani. Peter Hudis – Marxov koncept alternative kapitalizmu Če nam ne bo ... Preberi več »

Dan Hind – Od radiodifuzije do digitalizacije: Možnosti za revolucionarno reformo

Dan-Hind

Že nekaj časa je očitno, da se na področju komunikacij velikega obsega težišče premika z radiodifuznih (in predvsem televizijskih) na digitalne (in predvsem družabne) platforme. Nekateri so to pozdravili kot konec množičnih in začetek javnih medijev, drugi pa so precej ... Preberi več »