Primož Krašovec: Produktivnost, svoboda in policija

V predavanju me bo zanimala produktivnost delovne sile same, tj. vprašanje, kako tako v zgodovini kot danes določene človeške telesne in duševne zmožnosti dobijo obliko, ki je dejansko uporabna za kapitalistično produkcijo, tj. sploh postanejo delovna sila (saj zmožnosti neciviliziranega in nediscipliniranega posameznika ne morejo praktično nastopati kot delovna sila, kar je bil ravno poglavitni politični in policijski problem kolonializma ter ostaja ena izmed prioritet tudi današnjega državnega rasizma).

Da bi odgovoril na to vprašanje, bom poskušal bom skicirati kratko zgodovino produktivnosti delovne sile in institucije policije hkrati, tj. kako policija sprva hkrati deluje kot sklop oblastnih tehnik, ki posamezna telesa delajo produktivna, in izloča in zapira brezupno neproduktivne, kasneje pa se specializira in preganja le neproduktivne, medtem ko se produktivni svobodno upravljajo sami – in kako svoboda na ta način postane zvezana s (kapitalistično) produktivnostjo. Po drugi strani so lahko danes različne tvegane družbene skupine (nori, narkomani, begunci) legitimno nesvobodne tudi kadar ne kršijo zakona ravno zato, ker niso produktivne.
___________________
Primož Krašovec je sodelavec Inštituta za delavske študije in asistent na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Comments are closed.