Samo Tomšič: Produkcija zavoljo produkcije – proizvajanje kapitalistične subjektivnosti

Samo Tomšič: Produkcija zavoljo produkcije – proizvajanje kapitalistične subjektivnosti

Predavanje bo izhajalo iz ekonomskega škandala, ki ga je Marx v svoji kritiki politične ekonomije vzel za osnovo svoje konfrontacije s prevladujočimi ekonomskimi doktrinami in njihovimi kozmetičnimi olepšavami družbene realnosti. Seveda gre pri tem za škandal, ki se mu mora politična ekonomija nujno izogniti oziroma, povedano z Marxom, ga mistificirati, če hoče ohraniti svojo minimalno konsistentnost. Zdi se, da produkcija zavoljo produkcije ne služi ničemur, razen temu, da v svoji iracionalnosti in nekontroliranosti destabilizira družbena razmerja ter s tem potiska družbe, v katerih se razbohoti, v krizne situacije. A Marx ni nasedel temu videzu iracionalnosti, temveč je nasprotno pokazal, da ta ekonomski škandal, ki je bil sicer zelo dobro znan že Platonu in Aristotelu (in ki je v osemnajstem stoletju mučil utemeljitelje ekonomskega liberalizma), v kapitalističnem produkcijskem načinu vendarle ni tako “prazen” in “antisocialen” kot se zdi. Njegova funkcija je namreč proizvajati kapitalistično subjektivnost. S tem Marxovim uvidom se polje kritike politične ekonomije zgovorno razširi na ekonomijo psihičnega aparata, ali z drugimi besedami, na libidinalno ekonomijo. In kdo je boljši za doprinos kritične kompnente na tem terenu kot psihoanaliza?

Samo Tomšič je doktoriral iz filozofije na Univerzi v Ljubljani in dela kot raziskovalec na Humboldtovi Univerzi v Berlinu.

Comments are closed.